2024 - Danske publikationer
Del artikel Print

2024 - Danske publikationer

Klimaforandringernes betydning for fremtidens arealanvendelse

Denne nye analyse fra CONCITO peger på, at landskabet og måden vi bruger det på, er en vigtig brik i at håndtere fremtidens vildere klima.

 

Kysten nu - Perspektiver på baggrund af 19 kommuners arbejde med kystbyer og stigende havvand

Denne rapport er udarbejdet i et samarbejde med mellem Arkitektskolen Aarhus, DTU og Københavns Universitet med støtte fra Realdania. Rapporten har til formål at diskutere, problematisere og konkretisere mulige retninger for udviklingen af fremtidens kystbyer.

 

Man vil jo gerne en by - Indsigter fra 19 pilotkommuners arbejde med udvikling af kystbyer i lyset af det stigende havvand

Formålet med denne undersøgelse er at belyse, hvordan de udvalgte danske kommuner har mellem 2020 til 2022 arbejdet med tilpasning til oversvømmelser fra havet og det stigende havvand.

 

Klimatilpasning i danske kommuners klimahandlingsplaner

CONCITO har udarbejdet denne rapport med formålet, at skabe overblik over kommunernes klimatilpasningsindsats og vurdere potentialet for fremtidige forbedringer mod en klimarobust fremtid.

 

Evaluering af KDI’s model – Vurdering af skader på virksomheder

Kystdirektoratets model for vurdering af skader på virksomheder ved oversvømmelser er ikke blevet opdateret siden 2018, og derfor har NIRAS fået til opgave at evaluere modellen. NIRAS har udgivet denne rapport som går i dybden med den nuværende model, dens datagrundlag og databehandling. Rapporten belyser på hvilke områder modellen er usikker, og kommer med anbefalinger til hvordan den kan forbedres

 

Faktorer der influerer på forsikringsudbetalinger i forbindelse med stormflod og skybrud i Danmark

Det Nationale Center for Miljø og Energi har udgivet denne rapport, der i svar på klimaforandringernes tiltagende styrke og derfor stigende intensitet og hyppighed af ekstreme vejrfænomener, undersøger de økonomiske konsekvenser oversvømmelser kan medfører. Målet er, at finde frem til hvilke faktorer der påvirker de økonomiske omkostninger ved oversvømmelser, og kvantificerer deres betydning for de materielle omkostninger forbundet med oversvømmelser.