2022 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2022 - Udenlandske publikationer

Economic losses and fatalities from weather- and climate-related events in Europe

Hændelser med ekstremt vejr som storme, hedebølger og oversvømmelser står for et økonomiske tab på en halv billion euro over de sidste 40 år i Europa. Dertil har det medført 85.000-145.000 mistede menneske liv. Mindre end en-tredje-del af disse tab var forsikret ifølge en ny analyse af European Environment Agency (EEA) der har fokus på vejr- og klimarelaterede økonomiske tab og dødsfald. 

 

IPCC's sjette hovedrapport del 2 

Rapporten fokuserer på konsekvenserne af klimaforandringer og muligheder for tilpasning. FN's Klimapanel fastlår med utvetydig evidens, at klimaforandringer er en trussel mod klodens tilstand og menneskers helbred. 

 

White paper: State of Green Weekly "High and dry"

De steder i verden hvor det varme vejr varer længere end det plejer, og hvor hedebølger opstår hyppigere end før, bliver det vand så mange er dybt afhængige af, en udfordring at bevare. Denne publikaiton viser mulighederne for innovative klimatilpasnings løsninger til det stigende varme vejr.