2022 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2022 - Udenlandske publikationer

FN's nye miljøprograms "Adaptation Gap Report" af år 2022

FN's nye "Adaptation Gap Report" kigger på de fremskridt der er sket indenfor planlægning, finansiering og implementering af klimatilpasningsløsninger. Den beskriver hvilke fremskidt der er sket, og hvilke mangler der er, og derved vurdere hvad der burde gøres, for at den egentlige indsats opnår de ambitiøse klimamål. et direkte link til rapporten kan findes her.

 

Climate change as a threat to health and well-being in Europe

Klimaforandringerne bringer hedebølger med sig, som medfører bedre forhold for spredning af infektionssygdomme. Denne rapport fra European Environment Agency (EEA) fokuserer på den stigende trussel klimaforandringer udgør mod europæernes sundhed, og belyser behovet for at gøre Europa mere modstandsdygtig for at undgå sygdomsspredning og dødsfald.

 

Economic losses and fatalities from weather- and climate-related events in Europe

Hændelser med ekstremt vejr som storme, hedebølger og oversvømmelser står for et økonomiske tab på en halv billion euro over de sidste 40 år i Europa. Dertil har det medført 85.000-145.000 mistede menneske liv. Mindre end en-tredje-del af disse tab var forsikret ifølge en ny analyse af European Environment Agency (EEA) der har fokus på vejr- og klimarelaterede økonomiske tab og dødsfald. 

 

IPCC's sjette hovedrapport del 2 

Rapporten fokuserer på konsekvenserne af klimaforandringer og muligheder for tilpasning. FN's Klimapanel fastlår med utvetydig evidens, at klimaforandringer er en trussel mod klodens tilstand og menneskers helbred. 

 

White paper: State of Green Weekly "High and dry"

De steder i verden hvor det varme vejr varer længere end det plejer, og hvor hedebølger opstår hyppigere end før, bliver det vand så mange er dybt afhængige af, en udfordring at bevare. Denne publikaiton viser mulighederne for innovative klimatilpasnings løsninger til det stigende varme vejr. 

 

EEA Report - Many European schools and hospitals at risk from heat waves and floods

Denne rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, beskriver hvordan klimaforandringer disproportionalt påvirker udsatte grupper som ældre, børn, lavindkomst grupper og folk med sundhedsproblemer og handicap. Dernæst forsøger rapporten at italesætte løsninger til, hvordan disse uligheder kan behandles, så det løses med retfærdige klimatilpasningsløsninger.

 

EEA Report - Advancing towards climate resilience in Europe

Denne rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, præsentere et overblik og alle EU medlemsstater og frivillige nationers rapporterede information om nationale klimatilpasningsløsninger. Ved at sammenligne det rapporterede data fra 2021 med tidligere år, skabes der et indblik i udviklingen af Europas fremskridt i klimatilpasning.

 

Naturvårdsverket rapport - Nature Based Solutions

Rapporten giver en definition af natur-baserede løsninger og giver vejledning til at implementere løsningerne i praksis. Rapporten demonstrerer, hvordan natur-baserede løsninger kan bidrage til både at løse klima- og biodiversitetskrisen.