2022 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2022 - Udenlandske publikationer

Economic losses and fatalities from weather- and climate-related events in Europe

Hændelser med ekstremt vejr som storme, hedebølger og oversvømmelser står for et økonomiske tab på en halv billion euro over de sidste 40 år i Europa. Dertil har det medført 85.000-145.000 mistede menneske liv. Mindre end en-tredje-del af disse tab var forsikret ifølge en ny analyse af European Environment Agency (EEA) der har fokus på vejr- og klimarelaterede økonomiske tab og dødsfald. 

 

IPCC's sjette hovedrapport del 2 

Rapporten fokuserer på konsekvenserne af klimaforandringer og muligheder for tilpasning. FN's Klimapanel fastlår med utvetydig evidens, at klimaforandringer er en trussel mod klodens tilstand og menneskers helbred.