Natur

Natur

Varmere klima rykker nogle dyr og planters naturlige udbredelse mod nord. Strandenge kan blive oversvømmet og kraftigere storme kan påvirke skove. Arter kan forsvinde og nye komme til.