2014 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2014 - Udenlandske publikationer

National adaptation policy processes in European countries - 2014

Denne rapport er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse om de nationale klimatilpasningspolitikker i Europa. Spørgeskemaet blev sendt ud i maj 2013 af det Europæiske Miljøagentur til de relevante nationale myndigheder, der er ansvarlige for implementeringen af klimatilpasning på nationalt niveau. 30 EU-medlemslande svarede på undersøgelsen, som giver et unikt indblik og overblik over klimatilpasningspolitkker i Europa i dag. 

 

Delta Programme 2015: Working on the delta - the decisions to keep the Netherlands safe and liveable

Holland har fået en ny Delta Plan, der indeholder beslutninger og strategier rettet mod at beskytte Holland mod oversvømmelser og sikre den fremtidige drikkevandsforsyning. 

Den hollandske regering, provinser, kommuner og rådgivere vil ifølge programmet arbejde sammen om at tilpasse Holland, for at gøre landet mere robust og modstandsdygtigt over for ekstremvejr.

 

Holistic assessment of a secondary water supply for a new
development in Copenhagen, Denmark

Artiklen fra tidskriften Science of the Total Environment beskriver fordele og ulemper ved brug af fire forskellige former for sekundær vandforsyning til den nye bydel Nordhavnen i København. I området skal der gøres plads til 40.000 nye beboere og 40.000 nye arbejdspladser, og det sætter pres på vandressourcerne. Ved at supplere forsyningen af drikkevand med regn- og sekundavand kan dette pres lempes.

 

Transport Resilience Review - A review of the resilience of the transport network to extreme weather events

Det britiske transportministerium har i denne publikation undersøgt hvordan veje, jernbaner, havne og lufthavne i Storbritannien vil fungere under en række forskellige typer af ekstremvejr. Med undersøgelsen følger også anbefalinger til, hvordan transportsystemets robusthed over for ekstreme vejrhændelser kan øges.

 

Using Retro-fit Green Infrastructure to Reduce Pollution and Flooding in Llanelli and Gowerton, South Wales

Artiklen fra Hydrolink 2014-2 præsenterer et løsningsforslag til overløb af spildevand til et naturområde i Wales. Løsningen er at klimatilpasse grønne områder i byerne Llanelli og Gowerton.

 

Climate Change Adaptation Manual - Evidence to support nature conservation in a changing climate

Denne manual har til formål at forbedre videngrundlaget for beslutningstagere og rådgivere inden for klimatilpasning af naturområder. Manualen sammenfatter ny videnskab, erfaringer og case-studier fra Storbritannien og kan danne udgangspunkt for planlægning af klimatilpasningsprojekter.

Rapport om klimatilpasning i Østrig

For at understøtte indsatsen for at klimatilpasse Østrig har landets miljøagentur i samarbejde med Universitet for Naturressourcer udgivet en håndbog med metoder og værktøjer, som hjælper til at håndtere udfordringerne.

Den giver vejledning i strategisk og proaktiv undersøgelse af klimaændringernes virkninger og er opdelt i to dele: 

 

Del 1 er  de væsentlige skridt i en tilpasningsproces beskrevet og organiseret i tre faser: Fase 1) Oprettelse af en fond for tilpasning, fase 2) identificering af risici og løsninger, fase 3) gennemførelse og overvågning.
Del 2 omhandler de konkrete foranstaltninger og værktøjer til hver fase af tilpasningsprocessen. Disse er fastsat i form af faktablade, tjeklister, retningslinjer mv.

 

Climate Local Action Plans report

Rapporten analyserer lokale klimatilpasnings-handleplaner i Storbritannien. Rapporten afdækker, at 60 "Climate Local"-byråd har igangsat over 1400 individuelle projekter for at håndtere klimaforandringer.

 

Hedebølgeplan for England

National Health Service (NHS) har i denne rapport etableret en plan for håndtering af hedebølger sammen med den offentlige organisation Public Health England. Planen indeholder blandt andet anvisninger til borgere og medarbejdere i sundhedssektoren om, hvordan de skal imødekomme de ekstreme temperaturer, der kan forekomme under hedebølger. Hertil er der præcise intrukser, som passer til forskellige sværhedsgrader for en hedebølge, og en beskrivelse af et nyt realtids-overvågningssystem.  

 

Climate Change Impacts in the United States

Den amerikanske regering har udarbejdet denne rapport om klimaforandringernes betydning i fremtiden med særlig fokus på Nordamerika. Rapporten rummer mange kort, grafer og figurer, der med baggrund i nyeste data præsenterer den klimatiske og vejrmæssige udvikling og særligt de potentielle konsekvenser. Rapporten lægger sig op ad konklusionerne fra IPCC's første delrapport til femte hovedrapport.

 

Spatial analysis of green infrastructure in Europe

EEA-rapporten kortlægger et netværk af naturlige og semi-naturlige områder med god kapacitet for at levere 'ecosystem services'. Disse inkluderer luftfiltrering, erosionsbeskyttelse, regulering af vandløb, kystbeskyttelse, bestøvning, fastholdelse af jordbundsstruktur, vandrensning og CO2-lagring. Rapporten identificerer også primære levesteder for store skovboende pattedyr og en analyse af forbindelsen mellem dem.

 

Marine Messages

Europas have er hjem for en rig og mangfoldig mængde af arter, levesteder og økosystemer. Selvom de er afgørende for Europas økonomiske og sociale velbefindende, risikerer mange af disse økosystemer at blive uopretteligt skadet af menneskelige aktiviteter. Rapporten Marine Messages fra Det Europæiske Miljøagentur giver et overblik over tilstanden i de europæiske have og vores brug af dem. Rapporten argumenterer for, at økonomiske aktiviteter, herunder transport, fiskeri, energi og turisme burde være bedre styret med henblik på at sikre bæredygtige undersøiske økosystemer.

Senest redigeret: 28-11-2014