LAR Potentiale
Del artikel Print

LAR Potentiale

LAR Potentiale er et værktøj der kan bruges til at vurdere den hydrologiske effekt af forskellige enkeltstående LAR-elementer.

 

Værktøjet er tænkt som en hjælp til at kvalificere den tidlige designfase ved hurtigt og effektivt at estimere LAR-løsningers hydrologiske potentiale. Det kan bidrage til at give et hurtigt overslag på om givne LAR-løsninger overholder opstillede mål og servicekrav. Indikatorerne der anvendes i værktøjet er:

 

1. Gentagelsesperioden for overløb

2. Vandbalancen for oplandet (inklusiv LAR-elementet)

3. Den kritiske vanddybde for LAR-løsningerne (den regndybde der sandsynligvis vil generere overløb hvis den falder over oplandet)

 

LAR Potentiale er således ikke et dimensioneringsværktøj, her henvises i stedet til Spildevandskomiteens værktøjer.

 

LAR Potentiale er udarbejdet som en del af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

 

Opbygning af brugerfladen
Brugerfladen til LAR Potentiale er implementeret i Excel.

Den består af globale in-puts, lokale inputs og resultatfremvisning som vist i figuren herunder: 

 

LAR Potentiale Brugerflade

 

Værktøjet er udstyret med en Beregn-knap. Knappen fremstår rød når der er foretaget ændringer i globale eller lokale input. Tryk på Beregn-knappen for at få vist opdaterede resultater svarende til input. Beregn-knappen bliver grøn når opdateringen er færdig. Hvis enkelte parametre ikke er inden for de tilladte intervaller vil de pågældende celler fremstå røde og der vil ikke blive beregnet et resultat for de(t) påvirkede element(er). En mere grundig gennemgang af værktøjet findes i brugervejledningen, der kan hentes sammen med selve værktøjet. 

 

 

Senest redigeret: 08-06-2022