2020 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2020 - Udenlandske publikationer

Climate-related hazard indices for Europe
Denne publikation af ETC-CCA beskriver udvælgelsen af 32 klima-relaterede fare-indikatorer for Europe. Publikation vil bl.a. danne baggrund for EEA's kommende rapport om samme emne, der udkommer i 2021.

 

Urban adaptation in Europe: how cities and towns respond to Climate Change

EEA belyser med rapporten, hvordan europæiske byers evne til at håndterer klimaforandringer, såsom hedebølger, ekstrem tørke og regn, påvirkes af manglende implementering af bæredygtige løsninger.   

 

Monitoring and evaluation of national adaptation policies throughout the policy cycle

Rapporten publiceret af EEA illustrerer vigtigheden af tilsyn, rapportering og evaluering, samt drager på 'lessons learned' til forbedring af klimatilpasningsstrategier i fremtiden.

 

Nature-based solutions for adapting to water-related climate risks

Dette policy paper udgivet af OECD fokuserer især på den rolle naturbaserede løsninger har i håndteringen af klimarelaterede problematikker relateret til vand. Rapporten har især fokus på brugen af naturbaserede løsninger i forhold til oversvømmelse af kyster, byer og floder samt tørke.  

 

EEA story map

Story map udgivet af EEA illustrerer, hvordan tørke, regn, oversvømmelser m.m. vil påvirke udvalgte regioner i Europa. Klimaforandringer vil ifølge EEA’s story map variere fra region til region i Europa.

 

The interaction between the Floods Directive and the Nature Directives 

Dette omfangsdokument giver et overblik af hvordan Oversvømmelsesdirektivet relatere, og interagere, med Fugle- og Habitatdirektiverne. Dokumentet klarlægger nogle af udfordringerne og mulighederne ved interaktionen mellem de forskellige direktiver.