Klimameter
Del artikel Print

Klimameter

Klimameteret kan give inspiration til, hvilken metode du kan bruge, når du skal kortlægge risiko for oversvømmelse i din kommune.

Oversvømmelser efter ekstremregn eller stormflod er nogle af de problemer, det er vigtigst at tage højde for i forbindelse med tilpasning til et ændret klima. Klimameteret er udviklet for at give inspiration til kommunale beslutningstagere eller andre, der skal træffe beslutninger om klimatilpasning. Klimameteret giver en hurtig inspiration til de metoder, der findes, til at kortlægge oversvømmelsesrisiko fra henholdsvis ekstremregn og hav.

Klimameteret er udformet som et speedometer, hvor hastigheden svarer til kompleksiteten af analysen. For eksempel er den mest simple analyse i regnklimameteret en simpel beregning på en terrænmodel, der viser lavninger i terrænet. Denne analyse kan for nogle områder være tilstrækkelig, mens der for andre områder, for eksempel lavtliggende, kystnære byområder er behov for mere komplekse analyser. Hver metode i klimameteret er kort teknisk beskrevet samt relateret til, hvilke anvendelsesmuligheder metoden har.

Klimameteret er udviklet af Greve Solrød Forsyning, VandCenter Syd, DHI og Krüger og indgår i Klimakogebogen, som er finansieret af DANVA. Klimameteret er gjort interaktivt for klimatilpasning.dk af Operate.