2020 - Danske publikationer
Del artikel Print

2020 - Danske publikationer

Sammen om vandet

Pjece hvis formål er, at hjælpe kommuner og spildevandsselskaber på vej til et samarbejde om klimatilpasning, ved at gøre dem klogere på deres styrker og svagheder og ved at give dem inspiration til at identificere fælles projekter.

Vurdering af klimaændringers påvirkning af vandmiljøet i forhold til ændringer af grundvandsstanden (NIFA) 

Rapporten er en undersøgelse af klimaforandringernes betydning for vandområdeplanernes tilstandsvurdering, overvågning, samt klimarobusthed af virkemidler i forhold til grundvand. Rapporten undersøger to oplande: Midtsjælland og Ringkøbing Fjord oplandet. Undersøgelsen viser bl.a., hvordan klimaforandringerne mindsker og øger grundvandsstanden.