Skov

Skov

De fleste træarter i de danske skove er sårbare over for klimaforandringerne og har lang produktionstid. Det betyder, at skovene allerede nu skal tilpasses fremtidens klima.