Klimaatlas
Del artikel Print

Klimaatlas

Klimaatlas er et fælles datagrundlag, kommunerne kan bruge til at planlægge klimatilpasning.

 

Klimaatlas indeholder data for bl.a. temperatur, nedbør, vandstand og stormflod i det forventede fremtidige danske klima. Data omfatter bl.a. et kvalificeret bud på, hvor meget temperatur og vandstand vil stige, samt hvordan mængden af nedbør, størrelsen af stormfloder og antallet af skybrud ændres.

Figur 1: Screenshots fra Klimaatlas, som viser kommune rapporter (t.v.) og kortviseren (t.h.)

 

Data findes for hele Danmark, kommuner, vandoplande og kystområder. Data kan downloades i forskelige filformater, pdf-rapporter og via en GIS-service. Inspirations-cases fra brugere præsenteres og udvalgt materiale er samlet til undervisningsbrug.

 

Gå til Klimaatlas.

Senest redigeret: 22-06-2023