Vand

Vand

Voldsomme skybrud sætter kloaksystemerne under pres. Kommunerne er i fuld gang med den nødvendige klimatilpasning - som også kan involvere grundejerne.