2008 - Danske publikationer
Del artikel Print

2008 - Danske publikationer

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark
Klimaændringerne er en realitet og en væsentlig del af den globale opvarmning skyldes menneskelige aktiviteter. Det vil også få betydning for det danske samfund. I den forbindelse har Energistyrelsen udgivet en ny pjece, som handler om fremtidens klimaudfordringer og tilpasningsbehov i en række sektorer i det danske samfund. Pjecen beskriver hovedindholdet fra regeringens Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark, som udkom tidligere i år. 

Læs den engelske oversættelse af pjecen, Danish adaptation to future climate


Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark

Strategioplægget indeholder, sektor for sektor, en systematisk gennemgang af de udfordringer vi står over for på klimaområdet. Eksempler på den tilpasning, der allerede finder sted, bruges som afsæt for en analyse af handlemuligheder i fremtiden.
Læs den engelske oversættelse af strategien, Danish Strategy for adaptation to a changing climate

Liste over igangværende og kommende tiltag på klimatilpasningsområdet
Dokumentet indeholder en oversigt over både statslige tiltag opdelt på sektorer, samt kommunale og regionale tiltag opdelt på kommuner.  

Senest redigeret: 25-09-2014