Kyst

Kyst

Det stigende vandspejl og det voldsomme vejr, der følger af klimaændringerne, vil gøre presset på de danske kyster større og såvel erosionen langs kysterne som faren for oversvømmelser fra havet vil forøges.