Kyst

Kyst

Klimaændringerne vil forøge presset på de danske kyster med stigende risiko for erosion og oversvømmelse til følge. Men tilpasningsmulighederne er gode.