2021 - Danske publikationer
Del artikel Print

2021 - Danske publikationer

Hvem skal betale? Bidragsmodeller for klimatilpasning i kystområder og vandoplande 

Rapporten belyser brugen af bidragsfordeling i kyst- og vandløbsprojekter i Danmark. Rapporten finder, at brugen af eksisterende bidragsmodeller i Danmark er velfungerende, når det omhandler mindre, relativt homogene og geografiske afgrænsede områder. Rapporten fastslår, at de eksisterende rammer for bidragsfordeling er udfordret ved mere komplekse geografiske enheder, såsom byområder og enheder, der går på tværs af kommunegrænser.

 

GEUS Dokumentationsrapport 

Dette er en dokumentationsrapport vedr. modelleverancer til Hydrologisk Informations- og Prognosesystem. 

 

GEUS Sammenfatningsrapport

Dette er sammenfatningsrapporten vedr. modelleverancer til Hydrologisk Informations- og Prognosesystem.