Katalog over eksisterende data til brug for kommunernes klimatilpasningFoto: Colourbox
Del artikel Print

Katalog over eksisterende data til brug for kommunernes klimatilpasning

Kataloget giver overblik over de eksisterende terræn-, klima- og vanddatasæt, der er kendskab til, til brug for kommunernes klimatilpasningsopgaver.


Datakataloget er udarbejdet i december 2017 i regi af Initiativ 6.1 under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020, og det giver et øjebliksbillede af tilgængelige data. Der er ikke pt. planer om at opdaterer kataloget.

 

Der henvises til geodata-info.dk for yderligere og opdaterede metadata.

 

 

Senest redigeret: 27-02-2023