Kystplanlægger 2120
Del artikel Print

Kystplanlægger 2120

Kystplanlægger

Kystdirektoratet har udarbejdet en landsdækkende kortlægning af risikoen i kystområderne frem til 2120, suppleret af vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag til at håndtere oversvømmelses- og erosionsrisikoen.

 

Gå til Kystplanlægger.

 

Planlægning i en klimausikker fremtid

Vi ved, at udfordringerne i kystområderne vokser i en fremtid med klimaforandringer, hyppigere storme og stigende havvandstand.

Hvis du bor ved kysten, har du måske gjort dig tanker om, hvad klimaforandringerne kommer til at betyde for dig?

Er der brug for kystbeskyttelse? Nu eller først om 100 år?
Kan vores børnebørn og oldebørn stadig bo med havudsigt om 50 eller 100 år?

 

Hvad kan Kystplanlægger bruges til?

Kystplanlægger er et værktøj, der er udviklet for at hjælpe kystkommunerne med at planlægge fremtiden i kystområderne.
Som borger kan du dog også bruge værktøjet. Kystplanlægger er tilgængelig for alle.

 

Kortene i Kystplanlægger

I Kystplanlægger finder du en række interaktive kort, som tilsammen kan give dig et godt overblik over, hvor klimaudsat netop din kyst er.

 

Farekort

farekort

 

Farekortene viser, hvor der kommer oversvømmelse og kysttilbagerykning ved forskellige stormflodsscenarier.
Kortene er forskellige alt efter, hvor voldsom stormfloden er og hvornår den indtræffer: I et nutidsperspektiv (2020), i 2070 og i 2120.
For hvert tidsperspektiv kan du aflæse, hvor stort et område, der potentielt bliver oversvømmet ved henholdsvis en 100-, 1.000- og 10.000-års hændelse. Der er også en visning af, hvor højt vandet forventes at komme til at stå.

 

Skadeskort

skadeskort

 

I Kystplanlægger kan du også se den skade, der sker på de økonomiske værdier i området ved en bestemt stormflod. For eksempel som vist her en 10.000-års storm i 2120.

 

Risikokort

risikokort

 

Risikokortene viser også økonomisk skade for et område. Men her vises   gennemsnittet af skaderne fra de forskellige stormfloder, der er regnet på, og samtidig er de vægtet i forhold til stormflodernes sandsynlighed.
Risikoen er beregnet i kr. pr. år. Risikokortlægningen for kysterne har tre tidsperspektiver: 20 år, 50 år og 100 år.

 

Strategiforslag

strategistrækning

 

Baseret på risikoberegningen anbefaler Kystplanlægger strategier for, hvornår risikoen på en strækning kan accepteres og hvornår den skal reduceres. Der er anbefalinger for hele Danmarks kystlinje.

Ligesom risiko-kortlægningen har forslagene til strategier for kysterne tre tidsperspektiver: 20 år, 50 år og 100 år.
På det viste strategiforslag anbefales det, at der skal gøres noget for at reducere risikoen på strækningen i et 50-års perspektiv.

 

Vejledende løsningsforslag

løsningsforslag

 

På de strækninger, hvor anbefalingen er, at det er en god idé at reducere risikoen, er der også i Kystplanlægger et vejledende forslag til, hvordan det ville være muligt rent teknisk at gøre det.

 

Gå til Kystplanlægger.

 

Bliv klogere på dit lokale kystområde
I Kystplanlægger kan du også finde et hæfte med et overblik over kysterne i de forskellige landsdele i tekst og billeder. I hæftet, Rundt om Kysten, kan du bl.a. læse om  de største lokale stormflodshændelser og under hvilke forhold området potentielt vil være særligt udsat for stormflod.
Vær opmærksom på, at beskrivelserne ikke følger kommunegrænserne, men de naturlige landskabsgrænser og dynamikken på kysten, så kysttrækninger i samme kommune kan indgå i flere hæfter.

 

Bliv klogere på din lokale kyst her:
Gå til Kystplanlægger, vælg den hovedstrækning, som du er interesseret i og hent det relevante Rundt om Kysten-hæfte.
Eksempel: Bornholm (B1), Bornholms Regionskommune.