2015 - Danske publikationer
Del artikel Print

2015 - Danske publikationer

Klimatilpasning og Friluftsliv - 18 idéer til integration af friluftsliv i klimatilpasningsindsatsen

Dette er et idékatalog der rummer et udvalg af forskellige inspirerende idéer og projekter, som kommunerne har sendt ind i forbindelse med konkurrencen om at blive Danmarks Friluftskommune 2015. Kataloget henvender sig primært til kommunale planlæggere, forvaltere og beslutningstagere som søger inspiration til deres arbejde med klimatilpasning, friluftliv og natur. 

 

Innovativ klimatilpasning med borgere
En håndbog til bæredygtig omstilling udgivet i et samarbejde mellem Vand i Byer, Dansk Byplanlaboratorium, DANVA og Aalborg Universitet. Bogen henvender sig både til folk, der allerede arbejder med klimatilpasning, og til andre professionelle, som arbejder med for eksempel byudvikling, grønne områder, kultur, sundhed og beskæftigelse. Målet er at fremme samarbejde på tværs af sektorer og realisere innovativ klimatilpasning sammen med borgere.

 

Vandet fra landet: Idékatalog

Her fremlægges resultaterne af den åbne idékonkurrence, som blev afholdt i projektet Vandet fra landet fra oktober til december 2014. Forslagene afspejler en stor spændvidde i hvilke konkrete tiltag og vinkler, der kan anlægges i forhold til håndtering af vandet fra landet. Forslagene viser også, at nytænkning kan komme fra mange kanter. Fra store virksomheder, fra opstartsvirksomheder og fra forskere. Fra etablerede aktører inden for vand og aktører fra andre brancher. Fra de teknisk orienterede til de mere oplevelses-, formidlings- og designorienterede.

 

Impacts of climate change on terrestrial ecosystem functioning (engelsk)

Rapporten fra DTU beskriver resultaterne af et 10-årigt klimaforsøg udført nær Jægerspris. Her har man udsat et naturligt økosystem for klimaforhold, som vil være realistiske for Danmark i 2075. Formålet med forsøget har været at undersøge naturens evne til at tilpasse sig til fremtidens klima. Der arbejdes med tre faktorer: højere temperaturer, øget CO2 i atmosfæren og tørkeperioder. Kombinationen af disse faktorer har vist sig at have både positive og negative effekter for økosystemer og for klimaet.

 

Operativ Model til Varsling og Styring (OMOVAST)

OMOVAST er et udviklings- og demonstrationsprojekt, som handler om bedre varsling af kraftig regn og skybrud i Storkøbenhavn og en forudsigelse af eventuel oversvømmelse med hensyn til placering og omfang.  

 

Flydende og fast - Håndbog til udvikling af klimatilpasningsløsninger med merværdi

Det overordnede mål med håndbogen Flydende og fast er at styrke den danske bygge- og vandbranches evne til at udvikle og markedsmodne klimatilpasningsløsninger. Håndbogen beskriver metoder og konkrete værktøjer til at udvikle klimatilpasningsløsninger med forskellig form for merværdi. Publikationen er udgivet i forbindelse med Realdania-kampagnen Klimaspring.

 

Nye arter i Danmark - Terrestriske arthropoder og vertebrater

Med projektet "Nye arter i Danmark" forsøges der, for en række af terrestriske dyretaxa, delvist at blive rette op på den manglende viden og antal af dyrearter i Danmark og hvor mange der er kommet til de senere år.