Tilskud & finansiering

Der er en række forskellige støtteordninger, hvor du kan søge om tilskud til konkrete klimatilpasningsprojekter.