Transport

Transport

Transportinfrastrukturen spiller en meget vigtig rolle i Danmark. Derfor planlægges og forbedres vej- og jernbanenettet, så det i fremtiden kan håndtere og aflede stigende nedbørsmængder.