2017 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2017 - Udenlandske publikationer

Green infrastructure and flood management. Promoting cost-efficient flood risk reduction via green infrastructure solutions

Grøn infrastruktur kan både beskytte mod oversvømmelser, rense vandet, øge kulstoftilbageholdelse i organisk materiale, forbedre vilkår for flora og fauna og ikke mindst give borgere bedre adgang til rekreative områder. Grøn infrastruktur kræver mindre vedligeholdelse og er mere omkostningseffektivt at anlægge end traditionelle anlæg. Rapporten baserer sig på tre eksempler fra fire Europæiske floder: Elben (Tyskland), Rhône(Frankrig), Scheldt (Belgien) og Vistula (Polen).

 

EEA-rapport: Climate change adaptation and disaster risk reduction in Europe

Denne rapport har til formål at bidrage med information for at forbedre diverse EU, nationale og subnationale strategier og planer samt processer for interessegrupper. I rapporten diskuteres hvorledes politik og risikostyring kan sammenkobles samt i hvilken udstrækning, overførsel af viden og erfaring fra domænespecifikke metoder og værktøjer kan skabe gensidig læring og kapacitetsopbygning.

 

High-End Climate Change in Europe – Impacts, Vulnerability and Adaptation

Rapporten bygger på tre store EU projekter, som har vurderet, hvad konsekvenserne vil være for Europa, hvis verdenssamfundet ikke formår at holde sig under en 2° C temperatur stigning. I projekterne HELIX (High-End cLimate Impacts and eXtreme), IMPRESSIONS (IMPacts and REsponses from highend Scenarios: Strategies for Innovative SolutiONS) og RISES-AM (Responses to coastal climate change: Innovative Strategies for high-End Scenarios - Adaptation and Mitigation) har 150 forskere fra både Europa, Afrika, Asien og USA samarbejdet og leveret resultater om kærne problemerne omkring klimaforandringer og hvordan disse håndteres. Projekterne har omhandlet forskellige emner; fødevare, ferskvand, skovbrug, kystbeskyttelse, naturbeskyttelse, urbane områder, infrastruktur, sundhed og udenrigspolitik.

 

EEA-rapport: Financing urban adaption to climate change

En ny rapport udarbejdet af European Enviroment Agency (EEA) undersøger, hvilke muligheder, der er for at kommuner kan dele best practices, og hvordan de kan støtte projekter som grønne tage eller udviddede parker i byer for at hjælpe med at begrænse de negative effekter af klimaforandringer. 

 

Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016
An indicator-based report

Denne rapport er en undersøgelse af klimaforandringernes påvirkning af økosystemer og samfund. Rapporten vurderer samfundets resiliens overfor de projekterede klimapåvirkninger og udviklingen af klimatilpasnings politikker.

Dette er den fjerede klima-rapport fra Det Europæiske Miljøagentur. Der bliver udgivet en af disse rapporter nye hvert fjerde år. 

 

‘BASE Inspiration and Adaptation Book’

Inspirationsbogen ’BASE Inspiration and Adaptation Book ’ er resultatet af fire års omfattende case-studier, som er gennemført inden for EU FP7 Project BASE: Bottom-up climate adaptation strategies towards a sustainable Europe (2012-2016).

Bogen præsenterer på 142 sider en række europæiske eksempler på tilpasning til klimaforandringerne inden for områderne:

 

  • Landbrug & Skovbrug / Biodiversitet & Økosystemer (7 eks.)
  • Vandressourcer & Sundhed (5 eksempler)
  • Kystzoner / Menneskelige bosættelser & Infrastruktur (11 eks.)

 

Rebuilding with Resilience

I kølvandet på superstormen, Sandy, lancerede Obamaadminstrationen i samarbejde med The Rockefeller Foundation den innovative konkurrence, Rebuild by Design, der havde til formål at inspirere de påvirkede områder til at genopbygge på en måde, der kunne forbedre samfundets fysiske, økonomiske, sociale og miljømæssige modstandsdygtighed. Rapporten samler erfaringerne fra den innovative process i udviklingen af projektforslagene.

Senest redigeret: 12-04-2021