2011 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2011 - Udenlandske publikationer

Final Report of ERA-NET ROAD Programme
"Road Owners Getting to Grips with Climate Change"
Denne rapport er udarbejdet af Europa Kommissionens ERA-NET ROAD koordinationsorgan. Den sammenfatter resultaterne og anbefalingerne fra fire projekter, der er udført under programmet "Road Owners Getting to Grips with Climate Change" og viser, hvordan vejautoriteter og tilsynspersonel kan implementere anbefalingerne effektivt.

 

Paying the Price: the Economic Impacts of Climate Change for Canada
National Round Table on the Environment and the Economy (NRT) 2011

Den fjerde rapport i NRT's 'Climate Prosperity' serie er det først nationale studie, der viser hvad de økonomiske konsekvenser kan blive for Canada af klimaforandringerne under fire forskellige scenarier, der involverer to faktorer: Den globale udledning af drivhusgasser og Canadas økonomiske og befolkningsmæssige udvikling.
Rapporten viser at klimatilpasning er en omkostnings-effektiv måde at afhjælpe nogle af de negative økonomiske indvirkninger på.

 
Adaptation to Climate Change: Policy instruments for adaptation to climate change in big European cities and metropolitan areas
Ecologic Institute har udgivet en rapport baseret på forskning af tilpasningsstrategier i større byer og storbyområder i hele EU. Undersøgelsen har til formål at identificere bedste praksis for både strategier og enkelte tilpasningsforanstaltninger. Undersøgelsen er rettet mod lokale og regionale administratorer og interessenter. Rapporten præsenterer og analyser tilpasningsstrategier og -foranstaltninger fra 20 forskellige byer og regioner i Europa. 
 
IPCC særrapport: Håndtering af risici for ekstreme hændelser og katastrofer til at fremme klimatilpasning
Ekstremt vejr bliver endnu mere ekstremt i fremtiden, og vi bør derfor blive bedre til at håndtere det. Det er hovedbudskabet på klimapanelet IPCC´s topmøde i Sydafrika. Klimapanelet har for nyligt udgivet en særrapport om ekstremvejr.

 

Urban drainage design and climate change adaptation decision making

DTU Environment, Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark, Phd Thesis, Qianqian Zhou 2012

 

Denne afhandling undersøger, hvordan man kan udvikle en integreret designmodel for tilpasning af kloaksystemer til fremtidige klimaændringer, som både medtager økonomiske fordele og omkostninger ved forskellige typer tilpasningstiltag. Der ses blandt andet på de immaterielle værdier, så disse eksplicit inddrages i beslutningsprocessen.

Senest redigeret: 25-09-2014