Forsikring

Forsikring

Hyppigere og kraftigere storme, stormfloder og skybrud, flere lynnedslag og mere tørke kan medføre flere skader på huse, biler og mennesker.