Beredskab

Beredskab

Når storme, skybrud og stormflod truer mennesker, bygninger og miljø, er det redningsberedskabets opgave at begrænse skaderne.