Beredskab

Beredskab

Når storme, skybrud og stormflod truer mennesker, bygninger og miljø, kan redningsberedskabet i akutte tilfælde indsættes for at begrænse skaderne.