Partnerskaber og NetværkFrits Ahlefeldt
Del artikel Print

Partnerskaber og Netværk

Klimatilpasning kan være en udfordring for de danske kommuner. Ved at etablere netværk og partnerskaber med andre kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder, kan udveksling af viden og erfaringer udnyttes og kan medvirke til at styrke klimatilpasningsindsatsen.

 

Partnerskaber

Eksempler på partnerskaber findes i Vandet fra Landet, Regn og Byer, Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK) og Det Europæiske Vandpartnerskab. Regn og Byer er et nyt initiativ, der har til formål både at gøre klimatilpasning billigere og bedre for borgerne. Det består af en række samarbejdsprojekter mellem kommuner og vandselskaber. Der er afsat 1 million kroner til i alt fire forsøgsprojekter. VANDPLUS er et andet eksempel på, hvordan partnerskaber kan understøtte og udvikle projekter. VANDPLUS koordinerede investeringer i klimatilpasning med fokus på investeringer i byudvikling. Partnerskabet har uddelt 12 millioner kroner til i alt fire projekter, og har krævet nye samarbejdsformer mellem kommuner, forsyninger, arkitekter og ingeniører. Markedmodningsfonden havde etableret og deltog i en række partnerskaber, hvor de samarbejdede med andre om innovative produkter til blandt andet klimatilpasning.

 

Netværker inden for klimatilpasning

Det Nationale Netværk for Klimapasning

Læs mereLuk

 

CALL Copenhagen - indgår nu i Det Nationale Netværk for Klimatilpasning

Læs mereLuk

 

Coast to Coast Climate Challenge

Læs mereLuk

 

Danish Water Forum

Læs mereLuk

 

DI’s netværk om klimatilpasning

Læs mereLuk

 

Vandvision 2025

Læs mereLuk

  

Innovationsnetværket for miljøteknologi (INNO-MT)

Læs mereLuk

 

Kommunernes Vandsektor- og klimatilpasningsnetværk

Læs mereLuk
Senest redigeret: 18-08-2022