2018 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2018 - Udenlandske publikationer

Global warming of 1.5°C

FN's klimapanel har udarbejdet denne særrapport, der vurderer, hvilke effekter en opvarmning på 1,5°C i år 2100 vil have sammenlignet med en global opvarmning på 2°C, og hvad der skal til, for at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C.

 

National climate change vulnerability and risk assessments in Europe, 2018

European Environment Agency (EEA) har udarbejdet denne rapport, som giver det første overblik over, hvordan de 33 EEA medlemslande (inklusiv de 28 European Union Member States) har tilgået udfordringer vedrørende klimaforandringer. 

 

Sharing adaptation information across Europe

European Environment Agency (EEA) har udarbejdet denne rapport, som er den første evaluering af platformen Climate-ADAPT. Evalueringen fokuserer på, hvordan platformen har formået at indsamle viden om klimatilpasning i Europa og præsenteret denne på platformen.  

 

10 case studies - How Europe is adapting to climate change

Climate-ADAPT har i denne rapport har samlet 10 gennemførte case studies fra Europa der alle havde til formål at øge tolerencen overfor klimaforandringer. Formålet med rapporten er at give inspiration til nye og lignende projekter der skal håndtere eksisterende eller fremtidige udfordringer med klimaforandringer. 

 

The Economic Cost of Climate Change in Europe: Synthesis report on State of Knowledge and Key Research Gaps

Formålet med COACCH projektet, som er støttet af EU, er at udarbejde forbedrede vurderinger af omkostninger forbundet med klimaforandringer i Europa, der er direkte anvendelige for slutbrugere som eksempelvis politiske beslutningstagere. Denne rapport analyserer de nuværende økonomiske oplysninger om de økonomiske omkostninger forbundet med klimaændringer i Europa og identificerer områder med behov for yderligere forskning. Rapporten baserer sig på den første gennemførte COACCH workshop. 

 

More action needed to protect Europe's most vulnerable citizens from air pollution, noise and extreme temperatures

Det Europæiske Miljøagentur har udarbejdet denne rapport hvor det vurderes, at sundhed i Europas mest sårbare borgere fortsat er sundhedsmæssigt påvirket af miljømæssige risici som luft- og støjforurening samt ekstreme temperaturer på trods af generelle forbedringer i Europas miljøkvalitet.

 

European Commission’s new booklet on Climate Change Adaptation

Den Europæiske Kommission har udgivet følgende publikation. Intentionen med den er at sætte fokus på klimatilpasningsområder som har brug for forskning og finansiering.