Del artikel Print

Om Klimatilpasning.dk

Arbejdet med portalen er forankret i Miljøstyrelsen og sker i et tværgående samarbejde med en række ministerier, styrelser og interessenter, herunder Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.
 

Klimatilpasningsportalen præsenterer viden om klimaændringer og klimatilpasning inden for en række temaer.

Informationen henvender sig til både borgere, kommuner og erhvervsliv. Det er muligt at finde information om den nyeste forskning og udvikling inden for klimatilpasning i og uden for Danmark. Portalen indeholder desuden nyheder om klimatilpasning og en række konkrete eksempler på tilpasning og teknologiske løsninger.
 
På portalen er der også grafisk præsenterede klimadata og information om regionale klimaforandringer i Danmark. Portalen indeholder desuden interaktive værktøjer.

 


 

Lav bogmærke til klimatilpasning.dk fra din smartphone eller tablet. Se hvordan du gør her.

 

Senest redigeret: 28-10-2019