Klimaklar Virksomhed
Del artikel Print

Klimaklar Virksomhed

Klimaklar Virksomhed giver virksomhederne en vejledning til, hvordan produktionen til enhver tid kan opretholdes på trods af ekstremte vejr.

 

Denne guide består af tre scener: Én uden for huset, én i et produktions- og lagerlokale og én, der omhandler kontorlokaler.

 

I hver scene kan du klikke rundt på forskellige spots, der hver repræsenterer forskellige problemer, der kan opstå ved forskellige vejrfænomener. Til hvert spot hører en beskrivelse af problemet og dets løsninger.

 

Med Klimaklar Virksomhed kan man således som videns- eller produktionsvirksomhed finde inspiration til, hvordan man klimasikrer bygninger og produktionsfaciliteter, før man oplever skader fra ekstremt vejr.

Der kan være en stor økonomisk gevinst at hente, for det er ofte langt smartere at forebygge frem for at udskifte inventar og opleve nedsat produktions- og afsætningskapacitet i kortere eller længere perioder som følge af skader.

Klimaklar Virksomhed er udviklet af Miljøstyrelsen i samarbejde med Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Operate og Thomas CGI Design med støtte fra Dansk Industri.