Samfundsøkonomiske analyser
Del artikel Print

Samfundsøkonomiske analyser

Samfundsøkonomiske analyser

 

Samfundsøkonomiske analyser indgår som et af flere redskaber i den politiske beslutningsproces og kan anvendes som led i vurderingen af, om et givent projekt kan betale sig. Gennem analysen søger man at opgøre samtlige omkostninger og fordele ved projektet og værdisætte dem økonomisk. Da der er tale om en samfundsøkonomisk analyse, ses der i første omgang bort fra, hvem der afholder omkostningerne og høster gevinsterne. I stedet fokuseres der på, om de samlede fordele kan opveje de samlede omkostninger. 

 

I en samfundsøkonomisk analyse værdisættes gevinsterne og omkostningerne ved projektet i kroner og ører, så de kan sammenlignes. På den måde kan man finde de tiltag, der giver størst samfundsmæssig nytte. Alternativt kan man finde den mest omkostningseffektive måde at opnå et ønsket beskyttelsesniveau. Læs mere under Andre typer af økonomiske analyser.

 

Følsomhedsanalyser

Læs mereLuk

Diskontering

Læs mereLuk
Senest redigeret: 10-08-2022