2012 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2012 - Udenlandske publikationer

CEDR - adaptation to climate change

The goal of this report is to outline the main consequences of climate change for road infrastructure and to propose actions for adapting the road network to climate change. The aim is to submit a concise document presenting the challenges and the tools available or to be created, supplemented with best practice examples.

 

Urban drainage design and climate change adaptation decision making

DTU Environment, Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark, Phd Thesis, Qianqian Zhou 2012.

 

Denne afhandling undersøger hvordan, man kan udvikle en integreret designmodel for tilpasning af kloaksystemer til fremtidige klimaændringer, som både medtager økonomiske fordele og omkostninger ved forskellige typer tilpasningstiltag. Der kigges blandt andet på de immaterielle værdier, så disse eksplicit inddrages i beslutningsprocessen.

 

Klimatilpasning i Norden - Status, forskning, begreber og barrierer

Rapporten er udarbejdet for Nordisk Ministerråds Arbejdsgruppe for Klima og Luft (KoL) som bidrag til en diskussion og prioritering af mulige fællesnordiske handlinger på klimatilpasningsområdet. Rapporten tegner et billede af klimatilpasningsområdet som et komplekst område i hastig udvikling.
Målet med rapporten er at give en status for klimatilpasning i Norden med anbefalinger til, hvordan barrierer, der hindrer tilpasning, kan reduceres gennem udvikling af fælles nordiske værktøjer, vidensopbygning og så videre.

 

EEA Report No 12/2012

EEA (the European Environmental Agency) har publiceret følgende rapport om klimaforandringernes følger for medlemslandene. Rapporten hedder "Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012" og indeholder afsnit om alt fra klimaprognoser til fremtidige socioøkonomsike og helbredsmæssige konsekvenser af ændrede klimamønstre.

Bemærk den vedhæftede rapport er kun et sammendrag. Den samlede rapport kan findes her 

 

Biodiversitet og klimaforandringer: Rapporter og retningslinjer udviklet under Bern-konventionen - Bind II (Natur og Miljø nr. 160)
Klimaændringernes virkning på økosystemer er komplekse. Påvirkningerne af de arter og naturtyper, der er beskyttet af Bern-konventionen, kan variere meget afhængigt af arterne, deres levesteder og beliggenhed. Denne publikation indeholder syv rapporter, der præsenterer konkrete foranstaltninger til at håndtere sårbarheden af Europas naturarv i lyset af klimaændringer og effekter heraf, og hvordan naturarven skal tilpasses for at overleve. Europarådet sigter med denne publikation at øge bevidstheden om sammenhængen mellem biodiversitet og klima og fremhæve de store muligheder for synergier, når man på en integreret måde behandler tab af biodiversitet og klimaændringer.

Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX - IPCC)
Ekstremt vejr og klimahændelser i samspil med udsatte og sårbare menneskelige og naturlige systemer kan føre til katastrofer. Denne rapport udforsker de sociale såvel som fysiske dimensioner af vejr-og klimarelaterede katastrofer samt undersøger mulighederne for risikostyring på lokalt og internationalt niveau. SREX blev godkendt og accepteret af IPCC den 18. november 2011 i Kampala, Uganda.

Urban adaptation to climate change in Europe
En rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) om udfordringer og muligheder for byer sammen med støtte fra nationale og europæiske politikker.

Senest redigeret: 25-09-2014