2019 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2019 - Udenlandske publikationer

EEA: Floodplains - a natural system to preserve and restore

Rapporten er udgivet af EEA og gennemgår, de potentielle fordele flodsletter kan bidrage med. Herunder at være et omkostningseffektivt alternativ til strukturel oversvømmelsesbeskyttelse samt et værdifuldt økosystem.  

 

The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia.

Den Europæiske og Centralasiatiske del af Ipbes' rapport om vurderingen af den globale biodiversitet og verdens økosystemer. Rapportens hovedbudskaber bygger på menneskets behov for naturen og at naturens bidrag til mennesket trues af tabet af biodiversitet. Hovedbudskabet i denne del af rapporten er, at Europa og Centralasiens biodiversitet er unik, men truet og konstant faldende.

 

Det Europæiske Miljøagentur, EEA, har udgivet en rapport om konsekvenserne af klimaændringerne på landbruget. I rapporten fremgår det, at klimaændringerne vil påvirke landbruget på flere områder, negativt som positivt. Herudover skildrer rapporten også hvorledes landbruget kan tilpasse sig de udfordringer, som kommer af klimaændringerne.

 

Climate Change and Land 

IPCC har udgivet en rapport om klimaforandring, ørkendannelse, jordnedbrydning, bæredygtig jordanvendelse, madsikkerhed, og udledningen af drivhusgas i jordbaserede økosystemer. I rapporten beskriver IPCC, hvordan fremtiden ser ud for jordudnyttelse og fødevareproduktion, og kommer med forslag til hvordan man kan gøre landbrug mere bæredygtigt. 

 

Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience

Global Commission on Adaptation, GCA, har udgivet en rapport, hvori det belyst hvilke konsekvenser klimaændringerne vil have på samfundet. Herudover kommer rapporten også med forslag til klimatilpasningstiltag i forskellige nøglesektorer, herunder landbrug, infrastruktur, byer osv. 

 

Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate

IPCC har udgivet en rapport om klimaforandringernes påvirkning af havet og kryosfæren. I rapporten beskriver IPCC, at temperaturen er steget, hvilket vil have konsekvenser for isen og havet på jorden. Herudover lister rapporten også forslag til hvordan man responderer på ændringerne til havet og kryosfæren. 

 

Cities100 report 2019 

Cities100 rapporten er blevet udgivet i et samarbejde mellem Nordic Sustainability, C40 og Realdania. Det er meningen, at rapporten med udgangspunkt i klimatilpasningsprojekter fra hele verden skal inspirere lande og byer med hvordan man med lokale løsninger kan realisere parisaftalens mål og tilpasse sig fremtidens klima.