Nyheder

Støtte til at beskytte byerne mod oversvømmelse

13. marts 2019
Nu åbner første ansøgningsrunde i partnerskabet mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet. Kommuner kan søge om økonomisk støtte til videre udvikling af nytænkende løsninger, som kan ruste danske byer til fremtidens klima med stigende havvand og samtidig udvikle bæredygtige områder.

Roskilde samler viden om oversvømmelser

12. marts 2019
Roskilde Kommune spytter nu en million kroner i et videnscenter, der skal samle den viden, som findes i Danmark om oversvømmelsesbeskyttelse.

De øgede regnmængder er en udfordring- og en ressource

12. marts 2019
Lyngby-Taarbæk Forsyning investerer i løsninger, der både reducerer risikoen for oversvømmelser, stabiliserer driften af Mølleåværket og som udnytter nogle af de ressourcer, der er i spildevandet

Regnvandsbassiner sikrer mod oversvømmelse i Brønderslev og Dronninglund

12. marts 2019
For at undgå oversvømmelser er der brug for flere regnvandsbassiner til opsamling af regnvand fra de separatkloakerede områder i Brønderslev by og ved Donnerbæk i Dronninglund

Fjernvarmeprojekt ved Mølleåen sikrer mod for højt grundvand

12. marts 2019
Fjernvarme-projektet ved Mølleåen, har den sidegevinst, at en række borgere har fået tørre kældre.

117 boliger bliver prøveklud for klimatilpasning

12. marts 2019
En ny klimatilpasningsløsning, hvor regnvand håndteres via fordampning, ser dagens lys i Gladsaxe Kommune.

Information om MUDP 2019

5. marts 2019
Går du med tanker om at udvikle ny miljøeffektiv teknologi eller etablere et fyrtårnsprojekt inden for rammerne af MUDP? Og kunne du bruge et tilskud til at få tankerne gjort til virkelighed?

Letbanen skal klimasikres ved Buddinge Station

22. februar 2019
Anlæg skal opsamle regnvand ved kraftige regnskyl og hindre oversvømmelse ved skybrud

I Middelfart går klimatilpasning hånd i hånd med byfornyelse og arkitektur

20. februar 2019
KlimaByen i Middelfart er Danmarks største demonstrationsprojekt for byudvikling gennem klimatilpasning. Her er regnvandet gjort til et aktiv, så klimatilpasningen skaber unikke offentlige rum, der kan glæde byens borgere og skabe merværdi.

Nu skal Lyngbyvejen skybrudssikres

20. februar 2019
Syv gange inden for de seneste 10 år har Lyngbyvej stået under vand og måtte lukke grundet de stadig hyppigere skybrud. Nu skal en gangtunnel omdannes til skybrudsbassin.
Viser 1 - 10 ud af 990