Nyheder

Tørken i Danmark

22. juni 2023
Klimaforandringerne ses tydeligt i den manglende mængde nedbør.

Nordisk samarbejde med EU resulterer i nyt klimatilpasningskatalog.

19. juni 2023
Kataloget, ”Urban Climate Adaptation in the Nordics” (UCAN), indeholder 12 innovative klimatilpasningsløsninger fra nordiske og baltiske byer.

Pulje på 150 mio. kr. åbner for ansøgninger til kystbeskyttelse

6. juni 2023
Kystkommuner og digelag i Vadehavet kan nu søge om støtte til kystbeskyttelsesprojekter.

Danmark opruster til fremtidige oversvømmelser

1. maj 2023
Finansloven 2023 øremærker ca. 190 mio. kr. til nyt varslingssystem.

Kystbeskyttelsesprojekt begynder ved Køge

19. april 2023
Sten for sten begynder kystbeskyttelsesarbejdet ved overgangen mellem Den Maritime Halvø og Søndre Havn, hvor der skal ligge 500 nye boliger.

Nyt nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk

14. april 2023
Læs det nyeste nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk, der bl.a. omhandler opdatering af DMI's Klimaatlas og KAMP værktøjet, samt nye cases og publikationer om klimatilpasning.

Historisk stort natur- og klimatilpasningsprojekt på vej til Kongeåen

31. marts 2023
644 hektar marker og lavbundsjord forvandles til et storslået naturområde, der samtidig kan imødegå klimaforandringerne

Ny rapport: Hvornår udløses en skade ved oversvømmelse?

30. marts 2023
Miljøstyrelsen har fået udarbejdet en ny rapport om bygninger og vejes sårbarhed over for oversvømmelse. Hovedformålet med rapporten er, at opnå større viden om skadesomkostningerne forbundet med oversvømmelse af bygninger og veje.

Ny EU rapporter om teknisk og bedste praksis for klimatilpasning af bygninger

30. marts 2023
Målet med de nye rapporter er, at danne rammer for vejledning om klimatilpasning på bygningsniveau. Dette er både for nye og eksisterende bygninger, med fokus på at reducere de største risikoer, forbedre fremtidssikringen af byggerier.

MUDP åbner for ansøgninger til udvikling og test af miljøteknologier

28. marts 2023
I 2023 har MUDP 122 mio. kr. i puljen til nye projekter.
Viser 1 - 10 ud af 312