Nyheder

FN's klimapanel udgiver ny essentiel klimarapport

23. marts 2023
FN's nye Synteserapport kommer til at danne det videnskabelige grundlag for klimapolitik, når vi bevæger os fremad gennem resten af dette årti.

Nordfyn igangsætter historisk anlægsprojekt

20. marts 2023
Med et budget på 90 mio. kr. bliver digeprojektet det største anlægsarbejde i kommunens historie.

Lemvig bliver en af fem forsøgskommuner i nyt klima-projekt

20. marts 2023
Fem danske kommuner modtager EU rammebevilling til klimatilpasnings- og vandhåndteringsprojekter

Videnblade om tilbageføring som en del af klimatilpasning og landskabsstrategi for Nørreådalen

13. marts 2023
Københavns Universitet udgiver regelmæssigt videnblade med egne forskningsresultater.

Rapport fra Det Europæiske Miljøagentur om vejen mod klimarobusthed i Europa

7. marts 2023
Rapporten giver et overblik over klimatilpasningindsatsen i EU-landene og Tyrkiet

Klimaatlas opdateres med nyt scenarie for klimaforandringer i Danmark

3. marts 2023
DMI opdaterer klimaatlas med et scenarie, som viser de forventede klimaændringer i Danmark, hvis den globale opvarmning holdes under 2°C.

Status på klimaforskningen i 2022

28. februar 2023
Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) på DMI har samlet et overblik over status og resultater af de igangværende forskningsprojekter i 2022

Ny ansøgningsrunde til CLEANs Videnbroprojekter

22. februar 2023
CLEAN åbner for 4. og sidste runde af ansøgninger til videnbroprojekter inden for miljøteknologi

Rekordstor 150 mio. kr. pulje skal deles af 10 projekter til kystbeskyttelse

3. februar 2023
Den danske stats pulje til kystbeskyttelsesprojekter har aldrig været større, hvilket tyder godt for 10 kystbeskyttelsesprojekter landet over.

Nye grafer fra Hipdata viser hvordan klimaforandringer påvirker sæsonvariation i grundvand og vandløb

3. februar 2023
Med det nye data og grafer fra Hipdata kan man se hvordan klimaforandringer påvirker dybden til grundvandet, og vandføring i vandløbene.
Viser 1 - 10 ud af 302