Nyheder

120 mio. kr. til udvikling af ny miljøteknologi

20. januar 2022
Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - MUDP – har nu åbnet for ansøgninger om tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi. I 2022 har MUDP 120 mio. kr. i puljen til projekter, der kan bidrage til at løse aktuelle miljø-, natur- eller klimaudfordringer.

Nyt inspirationskatalog til sænkning af det terrænnære grundvand

18. januar 2022
C2C CC har i samarbejde med projektet TopSoil udviklet et inspirationskatalog til håndtering af terrænnært grundvand, hvor der er lagt vægt på mulighederne for at skabe merværdi.

Borgerne i Odsherred skal med i kampen mod oversvømmelser

11. januar 2022
I Odsherred Kommune har man taget skridtet videre end screeningsværktøjer til at lokalisere hvor oversvømmelserne påvirker lokalbefolkningerne.

Solrød Strand står overfor en trefoldig kystsikring

7. januar 2022
I et samarbejde mellem Solrød Kommune og et lokalt klitlag sikres Solrød Strand mod havvandstigninger ved hjælp af tre forskellige tiltag.

Nyt klima- og naturprojekt i Vejle Ådal

21. december 2021
Miljøstyrelsen har netop givet Vejle Kommune tilsagn om at støtte et stort klima- og lavbundsprojekt i Vejle Ådal fra Vingsted til Tørskind.

DMI frisætter radardata så de kan gøre gavn i samfundet

16. december 2021
Tanken er at dataene skal bygges ind i klimatilpasningsløsninger der bliver skabt af et eller flere mellemled som f.eks. gennem VeVa

90 mio. kroner til 14 kystbeskyttelsesprojekter

16. december 2021
Nu kommer der en økonomisk håndsrækning fra Nørlev Strand i nord til Enø i syd, så de danske kystområder beskyttes bedre mod stigende havvandstand og dermed mod oversvømmelse og erosion.

Klimatilpasningsværktøjet KAMP – er blevet opdateret

16. december 2021
Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med forbedringer af brugerfladen, og fremtidssikret ift. fortsat drift.

Seest Mølleå synergiprojekt indviet

9. december 2021
Projektet i Hylkedalen skal stoppe oversvømmelser i Kolding by ved tilbageholdelse og parkering af de store vandmængder ved kraftig regn
Viser 1 - 10 ud af 1208