Nyheder

Rapport om bidragsmodeller for klimatilpasning i kystområder og vandoplande

17. maj 2021
Rapporten konkluderer, at bidragsmodellerne der bruges i dag er velfungerende, når der er tale om mindre og relativt homogene, geografisk afgrænsede områder. Bidragsmodellerne udfordres dog ved mere komplekse geografiske enheder, der går på tværs af kommunegrænser.

Håndværkerfradraget for 2021 sætter også fokus på klimasikring

12. maj 2021
Håndværkerfradraget for 2021 er blevet større, og giver mulighed for klimasikring af boligen

Nyt engelsk nyhedsbrev tilgængeligt

4. maj 2021
Engelsk nyhedsbrev for maj 2021 er netop udsendt.

På vej mod digitale tvillinger af vores afløbssystemet

3. maj 2021
Samarbejdsprojektet Water Smart Cities, der i 2016 blev støttet af Innovationsfonden, har udviklet en digital kopi af vores afløbssystemer, som skal være med til forudsige udfordringer med klimaændringer.

Spildevandskomiteen (SVK) og Klimaatlas (DMI) har udarbejdet en sammenligning af klimafaktorer

27. april 2021
I forbindelse med sammenligningen er en anbefaling for dimensionering og analyse af afløbssystemer også udarbejdet. Det fastslås, at de branchespecifikke anbefalinger fra SVKs skrifter stadig bør benyttes for dimensionering af afløbssystemer.

Kystsikring i Sakskøbing

26. april 2021
Sakskøbing er et skridt tættere på realiseringen af et sluseprojekt, der skal beskytte byen og havneområdet mod oversvømmelser.

Kystsikring i Solrød igangsætter sommeren 2021

21. april 2021
Beskyttelsen af Solrød Kommunes kyster nærmer sig med hastige skridt efter kommunen har vedtaget at frigive en anlægsbevilling til at sætte gang i etableringen af kystsikringen af et stort område vest for Strandvejen.

Sommerhuse i Hjørring kommune sikres med sandfordring

21. april 2021
Hjørring kommunes vestvendte kyst er ifølge Kystdirektoratet den strækning i Danmark, hvor risikoen for tab af værdier grundet erosion er størst.

Klimatilpasningsværktøjet KAMP – har nu nye data og funktioner for højtstående grundvand

15. april 2021
Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med nye grundvandsdata og udvidet med nye funktioner, bl.a. vedr. sandsynligheder for antal dage med højtstående grundvand og om hvilke bygninger og veje der potentielt påvirkes.

Enghaveparken er nu også et skybrudsreservoir

12. april 2021
Parken på Vesterbro i København har fået en ny funktion, men det er ikke på bekostning af sine kulturhistoriske og rekreative værdier.
Viser 1 - 10 ud af 1172