Nyheder

Videnblad om plænegræsser i lokal afledning af regnvand anlæg

22. maj 2024
Københavns Universitet udgiver løbende videnblade med egne forskningsresultater.

KAMP opdatering lanceret

12. april 2024
KAMP bliver i disse dage opdateret på baggrund af opdaterede data om havvand på land fra SDFI. Der er derfor igen overensstemmelse med de udbredelser af oversvømmelser der kan ses på siden, og de udpegninger af bygninger der bliver fremhævet i løsningen.

Ny viden om sårbarheder og skader som følge af oversvømmelse

21. marts 2024
Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet har i det fælles projekt ”Vand fra alle sider” undersøgt forskellige typer af sårbarheder og skader som følge af oversvømmelse.

Europa er ikke klar til hyppigt stigende klimarisici

14. marts 2024
Det Europæiske Miljøagentur (EEA) beskriver i den ny publicerede og første europæiske klimarisikovurderingsrapport, at Europa er det kontinent i verden, der opvarmes hurtigst samt at risici forbundet med klimaforandringer truer energi- og fødevaresikkerhed, økosystemer, infrastruktur, vandressourcer, finansielle stabilitet og folkesundhed. EEA vurderer, at mange af disse risici allerede har nået et kritisk niveau og kan blive katastrofale, hvis der ikke handles hurtigt og beslutsomt.

Hvor store stormfloder kan ramme København

5. marts 2024
Dansk meteorologisk institut er i samarbejde med Kystdirektoratet kommet med nye beregninger for, hvordan stigninger af havniveauet kan påvirke den maksimale vandstand under stormflod.

Odense Fjord og Fyn bliver del af stort EU-forskningsprojekt

1. marts 2024
EU har i sit internationale forskningsprojekt Arcadia udpeget Fyn og Odense Fjord. Med udpegningen kommer en økonomisk millionbevilling der skal styrke samarbejdet, og skabe viden til resten af verden.

Videnblade om eksempler på tilbageføring med relevans for klimatilpasningen

14. februar 2024
Københavns Universitet udgiver regelmæssigt videnblade med egne forskningsresultater, hvor denne fokusere på tilbagef��ring.

17 stærke klimaprofiler skal rådgive Nationalt Center for Klimaforskning

6. februar 2024
Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) ved DMI har nedsat et rådgivende udvalg med 17 klima-kyndige medlemmer, der skal give bedre indsigt i samfundets tendenser, udfordringer og behov.

150 mio. kr. til kystbeskyttelse i hele landet

21. december 2023
Kystpuljen støtter syv kystbeskyttelsesprojekter der skal reducere risikoen for oversvømmelse og erosion.

Danske kommuner udarbejder klimahandlingsplaner for at tilpasse samfundet til fremtidens klimaforandringer

12. december 2023
En ny rapport fra CONCITO danner et overblik, over kommunernes klimatilpasningsindsats og vurderer potentialet for fremtidige forbedringer.
Viser 1 - 10 ud af 326