Nyheder

Ny plan skal forebygge oversvømmelser langs Gudenåen

9. juli 2021
Som Danmarks længste vandløb er Gudenåen for mange en attraktion, men for beboere langs åen skaber vandløbet udfordringer ved store regnmængder.

Ny rapport afslutter fast-track-arbejdet om højtstående grundvand i byer

5. juli 2021
Som led i arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, KL og DANVA gennemført et fast-track, der har set på, om der kan gives bedre mulighed for at lave fælles indsatser for at håndtere højtstående grundvand i byerne.

Ny rapport kommer tættere på de samlede effekter af stormflod og skybrud

5. juli 2021
I en ny rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet undersøges bl.a. de sundhedsmæssige tab og skader, der er ved stormfloder og skybrud og således komme tættere på de samlede effekter ved klimatilpasningen.

Ny rapport om indikatorer til vurdering af effekter af klimaændringer

2. juli 2021
Rapporten sammenstiller og vurderer eksisterende data til vurdering af effekter af klimaændringer på miljø og natur

Videnblade om planter til regnvandshåndtering

1. juli 2021
Københavns Universitet har en videntjeneste, som løbende udgiver videnblade, som også dækker emner inden for klimatilpasning – senest to videnblade om planter til LAR-anlæg

Klimaprojekt til sikring af Kolding by tager også hånd om naturen

28. juni 2021
Projekt i Hylkedalen skal tilbageholde vandet i Seest mølleå ved skybrud og længevarende regn

Nu får danske kystbyer støtte til at beskytte mod oversvømmelser

28. juni 2021
Med partnerskabet Byerne og det stigende havvand vil Realdania og Kystdirektoratet forstærke kystbeskyttelse i 10 danske byer.

Kystsikring i Jyllinge Nordmark indviet

25. juni 2021
I denne uge blev det tid til at indvie kystsikringen i Jyllinge Nordmark, ca. 7,5 år efter, at 258 boliger i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg blev ødelagt af vand i forbindelse med stormen Bodil, den 6. december 2013.

Pulje til kystbeskyttelse 2021 er åben for ansøgninger

15. juni 2021
Puljen er en del af den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter afsat i årene 2021-2023, hvor der i 2021 er 90 mio.kr. til rådighed

Klimatilpasningsværktøjet KAMP – har fået tilføjet nye data og ajourført ift. seneste højdemodel

10. juni 2021
Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med udgangspunkt i den senest opdaterede hydrologisk tilpassede højdemodel og udvidet med nye data om bl.a. kysterosion.
Viser 1 - 10 ud af 1187