Teknologier og metoder til klimatilpasning Frits Ahlefeldt
Del artikel Print

Teknologier og metoder til klimatilpasning

I løbet af de næste årtier vil vi gradvist få mere regn, mere vind, højere vandstand og mere ekstremt vejr. Det betyder, at både borgere, erhverv og myndigheder skal medtænke de ændrede klimatiske forhold i beslutninger om for eksempel huskøb og renovering, placering af lagre, domiciler og produktionshaller samt planlægning af infrastruktur.


Alle kommuner har udarbejdet en klimatilpasningsplan, som de nu er ved at implementere. Planerne indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser, og de skal skabe overblik over og prioritere indsatsen.

 

I den forbindelse vil der blive efterspørgsel på både velkendte og nye effektive teknologier og metoder - det gælder i særlig høj grad for løsninger, der kan håndtere konsekvenserne af, at havene stiger, og at vi vil komme til at opleve hyppigere og mere kraftige regnskyl.


Her på siden har vi samlet et katalog over teknologier og metoder inden for tre temaer:

 

Hverdagsregn og skybrud

 

Havspejlsstigninger

 

Klar og parat - beredskab

 

Katalogerne er ikke fuldstændige og bliver løbende opdateret, efterhånden som der kommer nye teknologier til.

 

Under hvert tema finder du også inspiration i form af eksempler på klimatilpasning i kommunerne og en oversigt over partnerskaber og støtteordninger på området.

 

Hvis du vil gøre opmærksom på en teknologi, som ikke er med på listen, er du velkommen til at skrive til os på:

klimatilpasning@mst.dk

Senest redigeret: 16-07-2021