2016 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2016 - Udenlandske publikationer

Adaptation Futures 2016, practices and solutions 

Dette er en rapport fra konferencen "Adaptation Futures 2016". 

Rapporten omhandler konklusioner og hovedpointer fra de forskellige sessioner under konferencen. 

 

Climate Change and Major Projects

Rapporten giver metodiske overvejelser om, hvordan man kan vurderer om nye anlæg både er klimatilpassede og har et lavt karbon fodaftryk. Rapporten beskriver et udsnit af klimarelaterede krav og guidelinjes, der er relevante i forbindelse med anlæggelsen af store projekter i perioden 2014-2020 - typisk finansieret af European Regional Development Fund (ERDF) og/eller Cohesion Fund. Som oftest vil projekterne overstiger 50 million euro.

 

Resilience of large investments and critical infrastructures in Europe to climate change

Denne rapport beskriver hvordan farlige klima fænomener  fremover i stigende grad vil forvolde stor skade mod infrastrukturen i Europa. Dette vil ske som resultat af global opvarmning og skaderne vil være ulige territorialt fordelt og lige ledes vil behovet for klimatilpasning.  Rapporten opfordre til at EU skal styrke støtten til klimatilpasnings handleplaner i medlems landende og koordinerer informations- og erfaringsdeling. 

 

Transforming cities in a changing climate

Den nye EEA rapport ‘Urban Adaptation to climate change in Europa 2016’ er en opdatering på, hvad der er sket siden 2012, hvor den seneste blev udgivet. Rapporten relaterer eksisterende klimatilpasningsplaner, både lokale, regionale og europæiske, til behovet for at fortage tilpasning generelt. Rapporten stiller spørgsmålstegn ved, om de nuværende klimatilpasnings planer er ambitiøse nok til at transformerer byer til at være modstandsdygtige, bæredygtige og attraktive levesteder. 

 

Urban adaptation to climate change in Europe 2016

Denne rapport er udgivet af European Environment Agency (EEA) og fokuserer på udviklingen indenfor klimatilpasning i EU's byer siden 2012, hvor den første rapport blev udgivet.  Denne rapport omfatter flere aspekter, men forholder sig i høj grad til om eksisterende handlingsplaner fører til attraktive og modstandsdygtige byer. Rapporten kommer også med bud på, hvordan byer i fremtiden kan blive bedre til at klimatilpasse sig og den kommenterer bl.a. på planlægning, viden- og opmærksomhedskampanger og finansiering. Formålet med rapporten er at give nye perspektiver på, hvordan der kan tænkes klimatilpasning og den kan dermed give et input til opjusteringer af urbane klimatilpasningsplaner. Rapporten er både henvendt til kommuner, regioner, nationale institutioner, forskere og andre relevante interessenter.  

 

Making Cities Liveable 

Denne rapport beskriver, hvad de sociale og miljømæssige fordele er ved at kombinere blå og grøn infrastruktur. Derudover vurderes det i rapporten, hvad der er de primære udfordringer og drivkræfter for en succesfuld implementering af blå og grøn infrastruktur i byområder. Rapporten evaluerer, hvordan blå og grøn infrastruktur påvirker sundhed, trivsel, finansielle investeringer og andre økonomiske ressourcer på baggrund af case studier og sammenlignende analyser. Rapporten er udgivet af Rambøll.

 

Returns on Resilience: The Business Case

Rapporten undersøger 10 konkrete byggeprojekter i USA, fra sygehuse til erhvervs- og boligbyggerier, der hver står over for specifikke klimaudfordringer. Rapporten gennemgår de klimatilpasningstiltag, der er indtænkt i designet, med fokus på hvilket afkast dette giver. Rapporten er udgivet af Center For Sustainability under Urban Land Institute i Washington.

 

Flood risks and environmental vulnerability

Det Europæiske Miljøagentur har udgivet en rapport, der beskriver udviklingen i flodbankerne omkring store europæiske floder. Disse udgør både et naturligt værn mod oversvømmelser og beskytter floderne, men en stor del dem forsvundet i takt med byernes udvikling. Rapporten beskriver, hvordan man med forvaltning og genetablering kan sikre disse vigtige områder. 

Senest redigeret: 28-11-2016