Samarbejdspartnernes bidrag til klimatilpasning.dk
Del artikel Print

Samarbejdspartnernes bidrag til klimatilpasning.dk

Logo Cmyk 1 Dark

BaneDanmark bidrager med info om betydningen af klimaforandringer for vores trafikale infrastruktur, særligt under jernbane og broer/tunneler. Læs mere her

 

 

Beredskabsstyrelsen

 

Beredskabsstyrelsen bidrager til klimatilpasning.dk med info om betydningen af klimaforandringer for the nationale beredskab. Læs mere om beredskab her.

 

  

 

 

Danske Regioner

 

Danske Regioner bidrager til klimatilpasning.dk med info om det regionale samarbejde. Læs mere om Danske Regioner her

 

 

 

 

DMI

 

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) bidrager til klimatilpasning.dk med information om klimaforandringer og klimadata.

Læs mere om klima her.

  

 

 

EnergistyrelsenEnergistyrelsen bidrager til klimatilpasning.dk med info om betalingsregler for klimatilpasningsprojekter. Energistyrelsen leverer derudover info om klimaforandringernes betydning for forskellige energikilder. Læs mere om Energistyrelsens arbejde her.

 

  

Finansministeriet

Finansministeriet bidrager til klimatilpasning.dk med info om finansieringsmuligheder og socioøkonomiske forhold. Læs mere om socioøkonomi her.

 

  

 

Sdfi

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) bidrager til klimatilpasning.dk med information om grunddata, oversvømmelseskort og HIP-data til klimatilpasning.

Læs mere om SDFI her.

 

 

 

KLKL bidrager til klimatilpasning.dk med information om kommunernes arbejde med klimatilpasningsplaner og det generelle tværkommunale samarbejde. Læs mere om kommunernes arbejde her.

 

 

 

KDI logo 22032021

 

Kystdirektoratet bidrager til klimatilpasning.dk med info om klimaforandringernes betydning for vores kyststrækninger. Læs mere om klimasikringen af vores kyster her.

  

 

 

Landbrugsstyrelsen 22032021Landbrugsstyrelsen bidrager til klimatilpasning.dk med info om betydningen af klimaforandringer for landbrug og fiskeri. Læs mere her

 

 

 

 

 

 Colourbox18840535 Styrelsenforpatiensikkerhed 270319

Styrelsen for Patientsikkerhed bidrager til klimatilpasning.dk med info om forbehold og skader forbundet med klimaforandringerne. Læs mere her

 

 

 

 

 

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen bidrager til klimatilpasning.dk  med info om sundhedsrisici forbundet med  klimaforandringerne. Det drejer sig om alt fra invasive  arter til pollenallergi. Læs mere her.

 

 

 

 

Vejdirektoratet

 

Vejdirektoratet bidrager til klimatilpasning.dk med info om betydningen af klimaforandringer for vores trafikale infrastruktur, særligt vejnettet.  Læs mere om arbejdet med at klimatilpasse vores veje her.

 

 

 

BogpBolig- og Planstyrelsen leverer info om planlægning og tilpasning af såvel nybyggeri som eksisterende byggeri til klimaforandringerne. Læs mere her.

 

 

 

 

 

Senest redigeret: 30-06-2022