Samarbejdspartnernes bidrag til klimatilpasning.dk
Del RSS RSS Print

Samarbejdspartnernes bidrag til klimatilpasning.dk

BaneDanmark

BaneDanmark bidrager med info om betydningen af klimaforandringer for vores trafikale infrastruktur, særligt under jernbane og broer/tunneler. Læs mere her.

 

 

 

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen bidrager til klimatilpasning.dk med info om betydningen af klimaforandringer for det nationale beredskab. Læs mere om beredskab her

 

  

 

Danske Regioner

Danske Regioner bidrager til klimatilpasning.dk med info om det regionale samarbejde. Læs mere om Danske Regioner her

 

 

 

DMI

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) bidrager til klimatilpasning.dk med information om klimaforandringer og klimadata.

Læs mere om klima her.

 

 

Energistyrelsen

Energistyrelsen bidrager til klimatilpasning.dk med info om betalingsregler for klimatilpasningsprojekter. Energistyrelsen leverer derudover info om klimaforandringernes betydning for forskellige energikilder. 

 

  

 

Finansministeriet

Finansministeriet bidrager til klimatilpasning.dk med info om finansieringsmuligheder og socioøkonomiske forhold. Læs mere om socioøkonomi her.

  

 

 

KL

KL bidrager til klimatilpasning.dk med information om kommunernes arbejde med klimatilpasningsplaner og det generelle tværkommunale samarbejde. Læs mere om kommunernes arbejde her

 

 

Kystdirektoratet ny krone

Kystdirektoratet bidrager til klimatilpasning.dk med info om klimaforandringernes betydning for vores kyststrækninger. Læs mere om klimasikringen af vores kyster her.

 

 

NaturErhvervstyrelsen ny krone

NaturErhvervstyrelsen bidrager til klimatilpasning.dk med info om betydningen af klimaforandringer for landbrug og fiskeri. Læs mere her 

 

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen bidrager til klimatilpasning.dk med info om sundhedsrisici forbundet med klimaforandringerne. Det drejer sig om alt fra invasive arter til pollenallergi. Læs mere her

 

 

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet bidrager til klimatilpasning.dk med info om betydningen af klimaforandringer for vores trafikale infrastruktur, særligt vejnettet.  Læs mere om arbejdet med at klimatilpasse vores veje her.

 

 

Logo trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen leverer info om tilpasning af såvel nybyggeri som eksisterende byggeri til klimaforandringerne. Læs mere her.

 

Senest redigeret: 31-03-2016

Kontakt

LOADEMAIL[klimatilpasning]DOMAIN[mst.dk]Klimatilpasning.dk
Vandforsyning
Tlf.:+45 72 54 40 00