2023 - Udenlandske publikationer
Del artikel Print

2023 - Udenlandske publikationer

Nordisk Ministerråds seneste rapport om det nordiske arbejde med naturbaserede løsninger.

D. 6 Januar 2023 udgav Nordisk Ministerråd denne rapport, der giver status på arbejdet med naturbaserede klimatilpasningsløsninger i Norden. Rapporten er udarbejdet i regi af S-ITUATION projektet (nordicsituation.com) og giver et overblik af den nuværende forskning, politiske rammer, udfordringer og nøgle eksempler for natur-baserede løsninger i de nordiske lande.

 

Briefing from the European Environment Agency concerning how to calculate the cost and benefits from climate change adaptation.

Det Europæiske Miljøagentur, har udarbejdet denne rapport, med det formål at skabe et overblik over de egentlige fordele og omkostninger forbundet med klimatilpasningsprojekter. Hertil bliver forskellige udregningsmetoder og dertilhørende fordele og ulemper opsummeret, for at give eksempler på praktiske tilgange til klimatilpasning.

 

Urban Climate Adaptation in the Nordics

Kataloget er udarbejdet af Nordic Working Group for Climate and Air (NKL), og repræsenterer et nordisk klimatilpasningssamarbejde på tværs af landegrænser. Konkret, indeholder kataloget et overblik over 12 cases, hvor man har transformeret offentlige rum til både, at imødekomme de mennesker der bor der, og et foranderligt klima. Projektet viser fordele ved at inkludere lokale samfund i transformationsprocessen, og hertil har kataloget et særligt fokus på at engagere unge mennesker til at tage mere aktiv del i deres lokalsamfund, under et initiativ kaldet ”Transform your street”.