Internationale samarbejderColourbox
Del artikel Print

Internationale samarbejder

Når man sammenligner Danmark med andre lande inden for klimatilpasningsområdet, er der både forskelle og ligheder såvel klimatisk som forvaltningsmæssigt. Nogle af de lande, Danmark traditionelt sammenlignes med, er langt fremme, mens andre endnu kun er i de indledende faser af national tilpasningsplanlægning.

Alle lande bruger flere scenarier som reference, idet der stadig er betydelig usikkerhed omkring omfanget og karakteren af fremtidige klimaændringer og deres effekter på de berørte samfund. Der er dog bred enighed om opfattelsen af, at de forventelige effekter af klimaforandringer vil være så betydelige, at planlægning af tilpasningstiltag bør iværksættes nu.

Konsekvenserne af klimaforandringerne vil være af forskellig art i de enkelte lande og regioner. Danmark kan med fordel trække på andre landes erfaringer i arbejdet med nationale tilpasningsstrategier, uden at der dog findes én model, der direkte kan overføres til Danmark.

 

Klimatilpasning i EU

Læs mereLuk
 

Hvad er FN's klimapanel (IPCC)?

Læs mereLuk