2019 - Danske publikationer
Del artikel Print

2019 - Danske publikationer

Filterjord - erfaringer og status i DK 2019

Rapporten samler op på danske erfaringer med brug af filterjord og giver overblik over udbredelsen af filterjordsanlæg i Danmark. 

 

Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion

Denne vejledning vejleder kommuner i at anvende de nye regler i planloven, som trådte i kraft i februar 2018. Ændring af planloven vedrører henholdsvis forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og etablering af kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af lokalplan. 

 

Smart Water Digitalisering i vandsektoren

Denne rapport forsøger på baggrund af interviewundersøgelser og workshops at
identificere og prioritere de vigtigste indsatsområder for innovation og investeringer, der kan realisere potentialet for optimering i klima- og vandsektoren.

 

Lad vand og data strømme

Med denne rapport præsenterer DTU en kortlægning af potentialet for vandteknologi inden for især tre temaer: Klimatilpasning, Vand ind og ud af byer, og Forvaltning af vandressourcer

 

Byerne og det stigende havvand - Statusrapport 2019

I denne rapport udgivet af KU, oplyses om status med håndtering af fremtidens havvandsstigninger. 

 

Udredning om stormflod og havvandsstigning i regi af regnvandsforum - Stormflodssikring

Nærværende rapport er en udvidet afhandling af den tidligere undersøgelse ”Stormflod og havvandsstigninger, feb. 2018", hvor konkrete muligheder for at afsikre områder mod forventede skader belyses. 

 

Klimatilpasning i det åbne land - Løsningseksempler

Rapport udarbejdet af Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, IGN, Københavns Universitet, indeholdende løsningseksempler for klimatilpasning i det åbne land.  

 

Vejledning til bidragsfordeling i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger

Den ene af to vejledninger fra Kystdirektoratet i forbindelse med kommunernes overtagelse som myndighed af kystbeskyttelse. Vejledningerne skal støtte kommunernes medarbejdere i dialogen med borgere og rådgivere om kystbeskyttelse. 

Se eksempler på bidragsfordeling her.

Den anden vejledning "Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder" kan findes længere oppe på siden.