2019 - Danske publikationer
Del artikel Print

2019 - Danske publikationer

Filterjord - erfaringer og status i DK 2019

Rapporten samler op på danske erfaringer med brug af filterjord og giver overblik over udbredelsen af filterjordsanlæg i Danmark. 

 

Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion

Denne vejledning vejleder kommuner i at anvende de nye regler i planloven, som trådte i kraft i februar 2018. Ændring af planloven vedrører henholdsvis forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og etablering af kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af lokalplan. 

 

Smart Water Digitalisering i vandsektoren

Denne rapport forsøger på baggrund af interviewundersøgelser og workshops at
identificere og prioritere de vigtigste indsatsområder for innovation og investeringer, der kan realisere potentialet for optimering i klima- og vandsektoren.

 

Lad vand og data strømme

Med denne rapport præsenterer DTU en kortlægning af potentialet for vandteknologi inden for især tre temaer: Klimatilpasning, Vand ind og ud af byer, og Forvaltning af vandressourcer