Forsinkelsesbassiner
Del artikel Print

Forsinkelsesbassiner

Et forsinkelsesbassin er et bassin, som bygges i forbindelse med store regnvandsafledninger.

 

Den mest almindelige måde at beskytte overbelastede afløbssystemer på, er at bygge et bassin/magasin uden for ledningssystemet. Et bassin opmagasinerer (forsinker og udjævner) regnvand/regn- og spildevandsstrømmen under regn og leder det til ledningssystemet, når regnskyllet er overstået, og der igen er plads. Formålet med forsinkelsesbassiner er dels at holde regnvandet tilbage, så der ledes mindre vand ud i recipienten eller til de bagvedliggende ledningssystemer, dels at man får mulighed for at fortsætte med en mindre ledningsdimension.

 

Forsinkelsesbassiner kan udformes som åbne eller lukkede bassiner. Lukkede bassiner kan udføres i beton eller plastkassetter. Åbne forsinkelsesbassiner udføres normalt som jordbassiner. Denne type bassiner er normalt billigst at udføre. Jordbassinerne kan udformes med blivende vand, så de bliver en del af landskabet. Samtidig kan der etableres olie- og sandfang, og bassinerne kan kombineres med grønne beplantninger, der er med til at nedbryde den forurening, som kan komme med overfladevandet. 

 

Forsinkelsesbassin_side

Fotos: Ballerup Forsyning

Senest redigeret: 30-06-2023