Del artikel Print

Separat kloakering med tryksat pumpesystem

Separat kloakering med et lukket tryksat pumpesystem til det spildevand kan bruges i byområder, hvor der ikke er separate afløbsledninger for henholdsvis kloak og regnvand.

 Tryksat kloakering_top

 

Ved at lægge et nyt parallelt tryksat pumpesystem, som håndterer det sorte spildevand i et lukket system, påvirkes spildevandet ikke af skybrud, og den eksisterende åbne kloak får 10 - 15 procent større kapacitet til at håndtere regnvand. Man undgår tillige smittefare, ligesom rotteplagen i eksisterende kloaknet mindskes, når fækalier flyttes til et lukket system. Endvidere er udgifter til at etablere separatsystem med et tryksat pumpesystem mindre end til traditionel gravitationskloakering. Teknologien er kendt fra kloakeringen af det åbne land.

Senest redigeret: 30-06-2023