Biologisk filtrering
Del artikel Print

Biologisk filtrering

Et biologisk filtreringsanlæg kan anvendes til at rense regnvand, så det efterfølgende kan enten nedsive eller udledes via skakte til en nærliggende flod eller havn. Ved hjælp af biologisk rensning kan filteret fjerne eller nedbryde blandt andet tungmetaller og andre skadelige stoffer fra vandet. Selve processen sker ved hjælp af et biologisk substrat tilsat mikroorganismer. Anlægget kræver ingen driftsmæssig regulering og kan anvendes under jorden.

 

Biologisk Filtrering

Foto: Eksempel på biologisk filter placeret i kassetter

 

Teknologien er blandt andet blevet anvendt i et byggeprojekt i Potsdam i Tyskland. Se mere herom i link nedenfor.

 

Biocalith -MR

Foto: Biologisk substrat der anbringes i kassetterne

 

Biologisk filtrering kan også anvendes til at rense regnvand for bakterier, så det efter opsamling kan genanvendes til havevanding. Særlige filtre anvendes ved nedsivning nær zink, bly eller kobber-tagrender, så tungmetaller ikke forurener grundvandet i området.

Senest redigeret: 30-06-2023