Del artikel Print

Sandfang

Et sandfang er et relativt simpelt, underjordisk bygværk, der består af et indløb, et udløb, selve sandfanget, hvor sandet synker til bunds, samt et lager for det bundfældede sand. Et sandfangs funktion er at fjerne sand og grovere partikler fra regnvand. Når vandet passerer gennem sandfanget, vil vandet få en lavere hastighed, og de tungere partikler kan synke til bunds. Sandfang udføres normalt i beton eller plast. Sandfang findes i forskellige former og størrelser anvendes, før vandet ledes direkte til kloak eller recipient.

 

sand.png

Illustration: Orbicon

 

Sandfang bruges også foran mange LAR-anlæg for at fjerne sand og grove partikler, så LAR-anlægget ikke stopper til. Et sandfang øger levetiden af LAR-anlægget og giver mindre udgifter til drift og vedligehold.

 

Sandfang skal anvendes ved:

 

  • Afløb fra befæstede og ubefæstede arealer
  • Tagafløb og lignende, hvor der er risiko for, at afløbet indeholder grene, kviste og blade med videre
  • Dræninstallationer før tilslutning til pumpebrønd og til afløbsinstallationer
  • Før olie-/benzinudskillere og fedtudskillere, hvis der forekommer sand, grus og lignende i afløbsvandet.

 

 

Senest redigeret: 30-06-2023