Del artikel Print

Permabrønde og -rør

Permabrønde og -rør er en ny type rør og brønde, der er udviklet specifikt til at håndtere nedsivning af regnvand. Rørene og brøndene er fremstillet af en nyudviklet permeabel beton, der tillader vandet at løbe igennem, samtidig med at betonen har en høj styrke.

 

Permarørene er udviklet i samarbejde med Ikast-Brande Kommune, og der er udført et pilotprojekt med henblik på test og kontrol af rensning, nedsivningsevne med videre.

 

Permabrønde og rør kan bruges til afvanding af regnvand fra tætte belægninger. Systemet kan opbygges som sideanlæg såvel som direkte under befæstelsen.

 

I anlæggelsen skal der dog være opmærksomhed på, at omkringfyldning og underbund skal være tilstrækkelig permeabel, så vandet kan drænes væk. Herudover bør man anlægge sandfang for at undgå tilslemning af rørene.

 

Permarør

 

Kilde og illustration: IBF Betonvarer 

Senest redigeret: 30-06-2023