Vandbremserteknologisk.dk
Del artikel Print

Vandbremser

Mere intensive og langvarige regnskyl betyder, at der må tænkes i nye måder at sikre, at kapaciteten i afløbssystemerne ikke bliver overskredet. En af mulighederne er at bruge vandbremser til at regulere tilstrømmen til kloaksystemet, samtidig med at vandet så skal opmagasineres bag vandbremsen.

 

Vandbremser virker uden bevægelige dele og uden at skulle forsynes med energi. Resultatet er, at man med relativt enkle midler kan sikre et kloaksystem mod for store tilløb og samtidigt udligne belastningen på det modtagne rensningsanlæg.

 

Ved afløbsregulering i ledningsnettet bruges vandbremsen til at forsinke vandet, så man udnytter de tomme ledningsvoluminer, der er til stede ved langt de fleste nedbørshændelser. Ofte er det nemlig kun enkelte strækninger i den nedre del af systemet, der er fuldtløbende ved et dimensionsgivende regnskyl, mens der er ekstra volumen til rådighed i den øvrige del af systemet. Under almindelige regnskyl er det derfor kun en del af ledningsvoluminet, der udnyttes.

 

Vandbremser kan både anvendes til at styre tilløbet til kloakken fra tage og befæstede arealer og til at styre flowet i selve kloakken. Ifølge den danske virksomhed Mosbaek, der opfandt vandbremsen, kan udgifterne reduceres med 30 - 50 procent, hovedsageligt på grund af forudsigelighed i designet ved nyanlæg og dermed mindre dimensioner. Ved renovering reduceres udgifterne, fordi de eksisterende ledninger kan genbruges.

 

Vandbremse 

Illustrationer: Mosbaek og Rørcenteranvisning 019

Senest redigeret: 30-06-2023