Systemer til varsling, overvågning og styring
Del artikel Print

Systemer til varsling, overvågning og styring

For at kunne iværksætte et effektivt beredskab i forbindelse med eksempelvis skybrud og forhøjet vandstand er det nødvendigt, at kommuner og forsyninger modtager varsler i god tid. DMI varsler Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen og Beredskabsstyrelsens operative afdelinger i forbindelse med orkan, storm, kraftig regn, skybrud, forhøjet vandstand, kraftig torden, snestorm, kraftigt snefald, isslag og tæt tåge. Varslerne udsendes for otte faste varslingsområder. Varslingen har form som en kort tekst, hvor der normalt angives tidspunkt for hændelsens begyndelse og ophør samt hvilke varslingsområder, der er omfattet af varslingen. I tilfælde af varsel om forhøjet vandstand modtager Beredskabsstyrelsen en kort tekst, der angiver hvilke kyststrækninger/områder der forventes at blive berørt.

 

De lokale myndigheder kan desuden supplere med egne varslingssystemer, der giver mere eksakte prognoser. Et sådant system kan inkludere vejrradar, regnmålere, strømmålere, matematiske modeller, hydrauliske modeller og så videre.


Jo mere præcise varslingerne er, des bedre kan myndighederne forberede sig på at:

 

  • tømme eksisterende bassiner, kanaler, vandløb og søer, så der sikres plads de steder i systemet, hvor der forventes at blive mest behov for det.
  • advisere driftspersonale, så det er klar til at gennemføre beredskabsplaner.
  • gennemgå riste, udløb, kontraklapper, så det er sikkert, at alt fungerer, når regnen kommer.
  • advisere borgere, der bor i særligt udsatte områder.

 

Varslingssytem

Senest redigeret: 30-06-2023