Linjedræn og renderPixabay
Del artikel Print

Linjedræn og render

Linjedræn bruges til at forsinke og transportere regnvandet enten til en LAR-komponent eller til kloak. Render findes i mange materialer og graves ned ved for eksempel garager, indkørsler og bygningsindgange. Der kan også etableres åbne render på overfladen, så regnvandet er synligt og dermed øger den rekreative værdi.

 

 Rende

Foto: Byggros

 

En kinnekulle-rende er en vandrende i beton eller natursten, som leder regnvandet fra tagvandsskålen til rendesten eller til en permeable befæstelse, hvor vandet nedsives til faskine. Udtrykket stammer fra de første vandrender, der blev udhugget af sandsten fra det svenske bjerg Kinnekulle.

Rende_sideII

Foto: Michael Hammel

Senest redigeret: 30-06-2023