Dobbeltporøs filtrering
Del artikel Print

Dobbeltporøs filtrering

Dobbeltporøs filtrering er en teknologi til rensning af forurenet regnafstrømning. I renseprocessen fjernes partikulært materiale (suspenderet stof) ved sedimentation, mens opløste forureninger kan fjernes ved sorption til et velegnet materiale. Der kan også foregå biologisk nedbrydning af organiske forureninger.

 

Ideen bag teknologien er at opsplitte det beskidte vand i tynde strømningslag, der strømmer henover tynde fangstlag. Strømningslagene har en høj porøsitet, så tilstopning undgås.

Fangstlagene har en lav porøsitet så vandet heri står stille, eller strømmer meget langsomt.

 

Det smarte ved teknologien er at forurening akkumuleres et andet sted, end dér hvor vandet strømmer. Modstanden over filteret er derfor lille, og vandets strømning kan drives af tyngdekraften, blot indløbskoten er placeret lidt højere end udløbskoten.

Andre fordele er at der ikke skal doseres kemikalier, at anlægget ikke har nogen mekanisk bevægelige dele, og at det kan placeres under terræn. Det er et passivt anlæg, hvor driften begrænser sig til slamsugning af sediment akkumuleret i fangstlagene, og lejlighedsvis udskfitning af sorbent-materiale.

 

Billede Teknologi Ditte

(Foto: HOFOR)

Teknologien er med succes blevet testet til rensning af vejvand, først i et stort pilotanlæg (5 L/s) i Byparken, Ørestaden, og derefter i to mindre anlæg (0.5 L/s) i Vanløse, København samt i Maarslet, Århus.

Efterfølgende er der opført et fuldskalaanlæg i Allerød (3 L/s), der renser blandet tag- og vejvand før udledning til nyt, højt målsat paddehul samt Lynge Å [LINK til case-beskrivelsen].

I 2019 er et stort anlæg i Ørestad (110 L/s) sat i gang til rensning af vejvand fra 15 ha, før udledning til Naturpark Amager.

 

Dobbeltporøs filtrering er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Energi (nu HOFOR), By & Havn, Københavns Kommune, Realdania, Rambøll og Københavns Universitet. 

Senest redigeret: 30-06-2023