VejbedBrondby.dk
Del artikel Print

Vejbed

Et vejbed er et regnvandsbed, der renser og nedsiver forurenet vejvand. Vejbede er typisk opbygget med en såkaldt filtermuld, der er sammensat af blandt andet kalk, sand og kompost. Mulden tilbageholder fosfor, tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer i vejvandet, inden vandet siver ned i grundvandet.

 

I den nederste ende af et vejbed kan der etableres en infiltrationsbrønd, som kommer i funktion, når bedet er fyldt. En infiltrationsbrønd har den fordel frem for en faskine, at den kan installeres på et lille areal ved boring uden et større opgravningsarbejde.

 

Vejbede er en god løsning på steder, hvor der ikke er plads til regnbede i rabatten, men kun er plads i selve kørebanen. Samtidig virker vejbede fartdæmpende og som et grønt element i asfalten. Vejbede kan for eksempel placeres, hvor der i forvejen er anlagt trafikchikaner. 

 

 

Senest redigeret: 05-12-2013