PresrørIBF Beton
Del artikel Print

Presrør

Presrør kan anvendes under veje, jernbaner, dæmninger og bebyggelser eller andre steder, hvor opgravning er uhensigtsmæssig. Her kan rørene aflede overskydende regnvand, så man undgår oversvømmelser ved kraftig regn.

 

Rørene presses ved hjælp af hydrauliske cylindre ind i jorden, samtidig med at der inde i røret kontinuerligt bortgraves jord. Jorden føres bagud igennem de allerede lagte rør og kan køres bort.


Forreste presrør påmonteres et styrbart stålrør med skær for at reducere pressekraft samt gøre det muligt at justere retningen.

 

Hvor langt rørene kan presses igennem jorden, afgøres af jordtypens friktion. Om nødvendigt kan der indsættes hydrauliske mellemstationer, som opdeler presselængden. Uden mellemstation er en presselængde på 150 meter ikke usædvanlig.

 

 

Senest redigeret: 30-06-2023