Del artikel Print

Klimaristen

Klimaristen kombinerer tre funktioner i en samlet løsning. Risten er nemlig designet til at have en sommer, vinter og overløbsfunktion, der gør den velegnet til at håndtere vand året rundt på en hensigtsmæssig facon.

 

klimarist

                                         Fotos: Cobe

 

Klimaristen installeres i relation til en kantsten eller en kantafgrænsning, og skal opsamle det overfladevand, der ledes derhen. Ved at rotere topdelen 180°, kan man vælge mellem en åben og lukket overflade til indløbet i risten.

 

Den lukkede overflade eller sommerfunktionen egner sig bedst til perioder, hvor der er begrænset med vand. Det vand, der kommer, løber over risten og ledes ned i et regnbed, hvor det kan give næring til planterne og dermed skabe merværdi.

 

Den åbne overflade, eller vinterfunktionen, leder vandet direkte ned i afløbet, således planter ikke tager skade af f.eks. vejsalt.

 

I overløbsfunktionen er topdelen af risten også lukket, men siderne af ristkassen er åbne, såledesat større vandmængder kan ledes ned i afløbet.