Intelligent styring af spildevand
Del artikel Print

Intelligent styring af spildevand

Når det regner, fyldes fælleskloakkerne med en blanding af regnvand og spildevand. Sommetider kan det ske, at spildevandssystemet ikke kan følge med, og det forurenede vand ender andre steder end på rensningsanlægget. Intelligent styring af spildevandssystemet fungerer ved, at en vejrradar et par timer inden regnen sætter ind kan forudsige, hvordan  kapaciteten i spildevandssystemet kan udnyttes bedst muligt. På den måde kan forsyningsselskaberne nå at tilpasse både kloaksystem og renseanlæg til den forestående belastning.

 

Det sker ved at åbne og lukke sluser, så udsatte steder bliver afskærmet - eller ved at gøre pumper klar til at sende regnvandet hen til de dele af kloaksystemet, der har mest plads. Samtidig øges rensekapaciteten til et højere flow end sædvanligt på renseanlægget. Dermed reduceres risikoen for oversvømmelser, og mængden af kloakvand, der ledes urenset til recipienten. Samtidig sørger systemet for, at udledningen sker der, hvor den gør mindst skade.

 

Der er tale om en ny teknologi, som er blevet udviklet og testet i et fællesskab mellem Spildevandscenter Avedøre, Lynettefællesskabet, HOFOR og Krüger. Det er sket i et projekt kaldet METSAM (Miljø- Effektiv Teknologi til intelligent SAMstyring af spildevandssystemet).

 

Illustration af intelligent styring af spildevandssystemet

Foto: METSAM

Senest redigeret: 30-06-2023